Nieuws Algemeen

esch-2012-05-06-03-lintje-van grinsven.jpg Lintjes in gemeente Haaren

Maar liefst 656 onderscheidingen zijn er uitgereikt in Noord-Brabant, 80 meer dan vorig jaar.
Ook in de gemeente Haaren waren er een aantal onderscheiding.
Na de knop Lees Verder een uitgebreid overzicht


Mevrouw (A.A.M.) Tonny van Kreij-van der Velden, Anton van Duinkerkenstraat 3 in Helvoirt ontving uit handen van burgemeester Frans Ronnes van de gemeente Haaren een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Tonny van Kreij is geboren in Helvoirt op 2 april 1948.

Decoranda is sinds augustus 2003 medewerker (mediathecaris/bibliothecaris) in dienst van het Maurickcollege in Vught.

1980 – heden
Secretaris (tot 1995) en voorzitter (sinds 1995) van het Helvoirts Kamerkoor. Ook treedt zij op als intermediair.

1989 – 2003
assistent (biebmoeder) en onbezoldigd mediathecaris/bibliothecaris t.b.v. de schoolbibliotheek van het Maurickcollege in Vught.

1995 – heden
Lector van de RK H. Nicolaasparochie in Helvoirt. Decoranda is tevens lid van de avondwakegroep en zij zorgt voor de verspreiding van de actie “kerkbalans”. Ook treedt zij op als ouderenbezoeker.
---------------------------
De heer (J.P.M.) Joop van Boxtel uit Helvoirt ontving uit handen van burgemeester Frans Ronnes van de gemeente Haaren een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De onderscheiding wordt uitgereikt op het adres: Oude Rijksweg 16 in Helvoirt.

De heer Joop van Boxtel is geboren in Vught op 17 februari 1940

Decorandus was van 1969 tot 1998 organisator van Trucker Truck, het jaarlijks terugkerende evenement waarbij mensen met een verstandelijke beperking een dag met vrachtwagens door de omgeving gereden worden.

Daarnaast is Joop van Boxtel vanaf 1980 tot heden vrijwilliger bij “De Binckhorst” onderdeel van Cello (een tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking). Hij zorgt op speciale dagen voor een lekkere maaltijd voor de aanwezige cliënten en begeleiders. Hij onderhoudt jaarlijks de tuin. In het verleden kwamen de cliënten regelmatig bij hem thuis.

De heer van Boxtel heeft een ernstig gehandicapte zoon, voor wie hij altijd in de weer is.
Ook heeft hij veel aandacht voor zijn zus die een verstandelijke beperking heeft.
---------------------------------
Mevrouw (A.M.A) Anneke van Boxtel- Dekkers uit Helvoirt ontving uit handen van burgemeester Frans Ronnes van de gemeente Haaren een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De onderscheiding wordt uitgereikt op het adres: Oude Rijksweg 16 in Helvoirt.

Mevrouw Anneke van Boxtel is geboren op 21 juni 1943 in Zeeland

Decoranda was van 1969 tot 1998 mede-organisator van Trucker Truck, het jaarlijks terugkerende evenement waarbij mensen met een verstandelijke beperking een dag met vrachtwagens door de omgeving gereden worden.

Daarnaast is Anneke van Boxtel vanaf 1980 tot heden vrijwilliger bij “De Binckhorst” onderdeel van Cello (een tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking). Zij zorgt op speciale dagen voor een lekkere maaltijd voor de aanwezige cliënten en begeleiders. In het verleden kwamen de cliënten regelmatig bij haar thuis.

Anneke zit al jaren in de cliëntenraad van de Binckhorst. Zij zit daar dan niet als moeder van Sander, maar vertegenwoordigt alle ouders. Zij heeft ook 22 jaar in de beheerscommissie gezeten.

Zij heeft een ernstig gehandicapte zoon (woonachtig in De Binckhorst) voor wie zij altijd klaar staat. Daarnaast heeft zij een schoonzusje met een verstandelijke beperking voor wie zij ook wekelijks klaarstaat.
------------------------------
Mevrouw (M.P.M) Madelein Van Iersel- van Kampen, Oude Bosschebaan 27 in Biezenmortel ontving uit handen van burgemeester Frans Ronnes van de gemeente Haaren een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Madelein van Iersel is geboren in Vught op 25 mei 1955

Van 1982 – 1994
Was mevrouw van Iersel bestuurslid van Tennisvereniging Biezenmortel.
Van 1990 – 2000
Was zij vrijwillger bij de parochie van Biezenmortel. Decoranda regelde in deze jaren alle algemene zaken van de parochie ter ondersteuning van het parochiebestuur.
1993 – 2004
Vrijwilliger/staflid bij de NCB/ZLTO. Zij was actief betrokken bij de vakantieweek voor gehandicapten die werd georganiseerd bij de Guldenberg in Helvoirt. Belangeloos werkte zij hieraan mee en zorgde zo voor een fijne week voor de deelnemers.
1994 – heden
Bestuurslid van de Stichting De Gemeenschap te Biezenmortel. Genoemde stichting beheert het gemeenschapshuis “De Vorselaer” in Biezenmortel. Als bestuurslid heeft decoranda de dagelijkse leiding over het personeel en de organisatie. Zij neemt haar taken bijzonder serieus en heeft in al die jaren ontelbare uren werk verricht voor “De Vorselaer” en dus voor de Biezenmortelse samenleving
1996 – 2008
Medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Biezenmortelsedag. Ná de gemeentelijke herindeling waarbij Biezenmortel bij Haaren werd gevoegd en de afscheiding van Udenhout een feit was, werd het initiatief genomen om deze stichting op te richten, met als doel iets voor de zwakke en eenzame medemens in het dorp te organiseren. De gehele gemeenschap is hierbij betrokken. Daarnaast is betrokkene bestuurslid binnen de organisatie van o.a. de jaarlijkse Sinterklaasviering en de viering van Koninginnedag.
1997 – 2005.
Mantelzorger. In deze periode verleende decoranda wekelijks ca 10 uur zorg aan een persoon die leed aan spierdystrofie.
1999 – 2004
Organisator van de Woord- en communiediensten binnen de RK kerk van Biezenmortel.
1999 – 2006
Mantelzorger. In deze periode verleende decoranda ondersteuning aan een dorpsgenote van wie de echtgenoot was overleden.
2001
Vrijwilliger bij de stichting Lourdesreizen. In 2001 is decoranda tijdens één van de reizen meegegaan als ziekenbegeleider. Tijdens de treinreis en het verblijf (op eigen kosten) in Frankrijk heeft zij de zorg voor zieken op zich genomen.


2007
Lid van het Feestcomité 10 jaar Gemeente Haaren. Dit festijn vond plaats in 2007 en was een eenmalige activiteit.
2008 – 2011
Beheerder van het Bibliotheekpunt Biezenmortel. Decoranda beheerde de bibliotheek van september 2008 tot juni 2011. Een van de vele vormen waarmee zij de leefbaarheid in het dorp Biezenmortel in stand hield.
2008 – heden.
Lid van de Klankbordgroep Dorpsontwikkelingsplan. Genoemde klankbordgroep werkt mee aan de verbetering van de leefbaarheid van Biezenmortel.
2009 – heden.
Medeoprichtster/voorzitter van de Stichting Biezenmortel “Heartsafe”. Bedoelde stichting kwam op 16 maart 2009 tot stand op initiatief van decoranda. Doel van dit initiatief was het opstarten van een AED project in Biezenmortel. De stichting heeft als doelstelling de overlevingskans te vergroten voor slachtoffers van een harstilstand. De stichting realiseert en onderhoudt een netwerk van AED- apparaten in Biezenmortel en leidt vrijwilligers op voor reanimatie en AED bediening. Mede door de goede contacten van decoranda met bedrijven en instellingen is het gelukt om in Biezenmortel 3 AED ’s te realiseren en zijn er onderhandelingen gaande om nog meer app
---------------------
De heer Ir. (L.M.) Leo Vollebregt uit Haaren, ontving uit handen van burgemeester Frans Ronnes van de gemeente Haaren een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Leo Vollebregt is geboren in Wieringermeer op 20 december 1941
De onderscheiding wordt uitgereikt bij 't Boerderijtje, Oisterwijksedreef 12 in Haaren.

Activiteiten van de heer Vollebregt:

1969-1977
Vrijwilliger bij, bestuurslid van Nicolaasparochie in Zoetermeer. Hij leidde onder meer de gespreksgroepen samen met zijn echtgenote. Ook was hij samen met zijn vrouw begeleider van de Pax Christi voettochten (1969/1970 – 1974)
Hij was een van de stuwende krachten achter de bouw van een tweede katholieke kerk in Zoetermeer die in 1975 gereed was. Tussen 1974 en 1976 was decorandus voorzitter van de bouwcommissie. Tegelijk met het ontstaan van de bouwcommissie werd hij gevraagd toe te treden tot het bestuur van de parochie (1974-1977).

1977-heden
Leo Vollebregt is bestuurslid, adviseur, voorzitter van de programmacommissie, lid van de raadscommissie, fractie-ondersteuner van het CDA afdeling Haaren. Decorandus was bestuurslid van 1978 tot 2006. Hij was van 1982-1988 secretaris en van 1999 tot juni 2002 voorzitter.
Vanaf 2006 is hij adviseur van het bestuur en bij alle bestuursvergaderingen aanwezig.
Vanaf begin jaren 80 is hij voorzitter van de programmacommissie van het CDA. Die functie bekleedt hij tot op heden.
Van 1978 tot 1996 was decorandus raadscommissielid in de voormalige gemeenste Haaren. Vanaf 2006 tot op heden is hij raadscommissielid in de huidige gemeente Haaren.
Sinds 2006 leidt decorandus de achterbanvergaderingen en de fractievergaderingen. Hij bereidt deze ook voor. Als fractie-ondersteuner verzet hij heel veel werk. Hij heeft ook veel betekend in de voorloper van de WMO-adviesraad.

1978-heden.
Vrijwilliger bij, bestuurslid van de Lambertuskerk in Haaren. Decorandus is 2 x 4 jaar vice-voorzitter van het kerkbestuur geweest. Daarna was hij niet meer herbenoembaar. Echter toen kwam er een nieuwe bestuursstructuur, men schakelde om van kerkbestuur naar parochiebestuur en vervolgens werd deconandus weer vice-voorzitter.
Vanaf 1990 is decorandus tot op heden lector bij de weekendvieringen in de kerk. Minstens 1 x per maand.
Daarnaast was hij nauw betrokken bij de restauratie van de Lambertuskerk .Hij is op dit moment lid van de commissie Realisatie Nieuw Parochiecentrum in Haaren. Dit project is gestart in 2009 en loopt door tot medio 2013
-----------------------------
De heer (W.J.A.M) Will van Rooij, De Buunder 23 in Biezenmortel ontving uit handen van burgemeester Frans Ronnes van de gemeente Haaren een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Will van Rooij is geboren in Udenhout op 5 april 1949.

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1967-heden
Organisator van de bedevaart naar Kevelaar voor mensen uit de regio.

1970-heden
Vrijwilliger bij de jaarlijkse vakantieweek van de ZLTO. Tijdens de vakantieweek draagt hij zorg voor één of twee gasten. Hij begeleidt hen en biedt zo nodig lichamelijke zorg. Verder bewaakt hij de verkeersveiligheid tijdens de uitgaansdag.

1972-heden
Begeleider van geestelijk en lichamelijk gehandicapten bij bedevaartreizen naar Lourdes.

1975-heden
Instructeur, vanaf 1987 bestuurslid en vanaf 1989 vice-voorzitter van de EHBO vereniging St. Lucas uit Helvoirt. Hij verzorgt opleidingen en organiseert oefenavonden, waarbij hij soms ook als Lotusslachtoffer zijn medewerking verleent. Ook is hij bij veel evenementen aanwezig om te posten voor de EHBO. Daarnaast is hij een actief lid van het comité Ontmoetingsdag Helvoirt, waar zieke en eenzame mensen een dag per jaar in het zonnetje worden gezet.

1978-heden
Bestuurlid en vanaf 2004 voorzitter van het rayon 3 van de EHBO-vereniging Noord Brabant. Van 1990-2000 was hij raadslid van de Nationale EHBO-Bond en lid van de wedstrijdcommissie van EHBO-vereniging Noord Brabant.

1979-heden
Kaderinstructeur van de EHBO vereniging Moergestel.

1998-heden
Lid van het bestuur van de parochie Sint Joseph in Biezenmortel.

2010-heden
Bestuurslid van de stichting Biezenmortel Heartsafe. Hij is NRR- instructeur die voor de stichting de cursus Reanimatie en AED verzorgt en ook zorg draagt voor de herhalingscursussen. Verder verricht hij hand en spandiensten bij allerlei activiteiten van de stichting.

In 2007 is hij benoemd tot Vrijwilliger van het Jaar van de gemeente Haaren. Van de EHBO vereniging en van de Lotus-vereniging heeft hij diverse onderscheidingen gekregen.
-------------------------------
Mevrouw (L.M.M.) Berthe van Laarhoven-Latijnhouwers, Vlas 18 in Haaren, ontving uit handen van burgemeester Frans Ronnes van de gemeente Haaren een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Berthe van Laarhoven is geboren in Best op 12 april 1941

Mevrouw van Laarhoven was actief op onderstaande terreinen:

1985-1993
Lid van het bestuur van de Lambertusparochie in Haaren

1990-2000
Voorzitter van de Dekenale vereniging in Oisterwijk

1997-2000
Vrijwilliger bij “de Inloop” in Oisterwijk, een ontmoetingsplek voor mensen die behoefte hebben aan contact.

1999-2005
Als voorzitter van de Dekenale vereniging, organisator van oecumenische vieringen
in het Natuurtheater in Oisterwijk.

2000-2009
Voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Haaren. Vanuit haar
bestuursfunctie had zij enkele jaren zitting in het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Haaren en was zij lid van de seniorenraad Grijs Haaren.

2003-heden
Vice-voorzitter en lid van de cliëntenraad van de zorginstelling Haarensteijn in Haaren. Voorts is zij lid van de bewonerscommissie en komt in vergaderingen en besprekingen met Haarensteijn en ’t Heem op voor de belangen van bewoners en huurders, voor zover deze zorg behoeven. Tevens is zij de druivende kracht achter het zogenoemde “huiskamerproject” waarin beginnend dementerenden in een voortschrijdend proces zich met hulp van vrijwilligers kunnen ontspannen.

2004-2009
Secretaris van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Kring Meijerij
------------------------------
mevrouw (M.J.C.) Marina van Grinsven-van Brunschot, Postelstraat 3a uit Esch ontving uit handen van burgemeester Frans Ronnes van de gemeente Haaren een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Marina van Grinsven-van Brunschot is geboren in Esch op 30 mei 1966

Decoranda is vanaf 1990 lid van de opleidingscommissie van Muziekvereniging St. Willibrordus in Esch. Ze leidt leerlingen op, werft leerkrachten voor de opleiding van leerlingen, onderhoudt contacten met de muziekschool, de leerlingen, de ouders, de basisschool in Esch en met het bestuur van de vereniging

Daarnaast is zij actief lid en sinds 2006 secretaris van Blaaskapel De Knoestjes te Esch. Zij is betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten/evenementen zowel voor de leden als voor de (Essche) jeugd.

Van 1992 tot 1998 was zij contactpersoon tussen de Raad van Elf en de Hofkapel van Carnavalsvereniging De Oggelvorsen en medeorganisator van de evenementen van de carnavalsvereniging.

Vanaf 2003 is zij vrijwilliger bij basisschool St. Willibrordus in Esch. Zij was 6 jaar klasseouder. Zij is medeorganisator van de Willibrordusdag, de viering van Sint Nicolaas, de viering van Kerstmis, de sportdag, het schoolreisje en de afsluiting. Daarnaast is ze ook invalkracht indien de schoolleiding te weinig leerkrachten heeft.

Van 2009 tot 2011 was Marina van Grinsven secretaris van het Keinder Küpkes Festival 2011, voor kinderen tot 13 jaar. Zij verzorgde de public relations en zij had de algehele leiding gedurende het evenement.
---------------------
Mevrouw Drs. (W.M.E) Elly Teune -Kasbergen, Oude Kerkweg 11 in Haaren ontving uit handen van burgemeester Frans Ronnes van de gemeente Haaren een Koninklijke Onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Elly Teune is geboren in Oudewater op 5 november 1947

Decoranda was van 1974 – 2009 werkzaam in het onderwijs, laatstelijk in de functie van lid van de Raad van Bestuur (portefeuille onderwijs, ICT en studentenzaken) van de Fontys Hogescholen (2000 – 2009) Tevens was zij verantwoordelijk voor de vier PABO’s, de zorg- en welzijnsopleidingen, de masteropleidingen special educational needs en de onderwijsbegeleiding.

Naast haar betaalde werkzaamheden zag zij kans in de eerste jaren na haar afstuderen publicaties te verzorgen en boeken te schrijven waarin zij de wereld van de islam en van de Arabische landen (Egypte/Nijldelta, Saoedi-Arabië en Marokko) analyseerde en toen al aandacht vroeg voor de dreigende mondiale tegenstellingen en de economische gevolgen daarvan, die wij vandaag als gegeven ervaren (“De wereld der Arabieren”, 1970).

Daarnaast ontplooit zij de volgende activiteiten:

1984-1994
Secretaris van de Stichting Abbeyfield in Haaren. Abbyfield is een woon-zorgproject voor alleenstaande ouderen in de gemeente Haaren.

1986-1996
Bestuurslid van de Stichting voor Volwasseneducatie Midden Brabant (en haar rechtsvoorgangers).

1989-1999
Vice-voorzitter van de Openbare Bibliotheek Tilburg.

1994-1996
Secretaris van het CDA, afdeling Haaren.

1994-heden
Voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Rabobank Hart van Brabant (voorheen Rabobank Haaren), lid van het kringbestuur Noordoost-Brabant en lid van de Centrale Kringvergadering van de Rabobank (2007-heden)
Als lid van het kringbestuur en lid van de Centrale Kringvergadering draagt zij bij in de beleidsvorming op regionaal en landelijk gebied. Daarnaast is zij lid van beleidsvoorbereidende commissies (landelijk).2004-2009
Vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van de Stichting Universitaire Reken Faciliteiten (SURF) en voorzitter van het platform ICT en Onderwijs, SURF verzorgt de totale ICT infrastructuur voor het Nederlands Hoger Onderwijs (universiteiten en hogescholen).

2008-2011
Kroonlid van de Politieonderwijsraad. De politieonderwijsraad was/is verantwoordelijk voor het toezicht op het onderwijs binnen de politieorganisatie.

Voorts was/is zij:
Lid van de interne geschillencommissie Toepassing Personeelsbeleid van het ROC Tilburg 1998-heden)
Lid van de interne geschillencommissie Toepassing Onderwijsexamenregelement van het ROC Tilburg (2000-heden)
Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Hart van Brabant (2011-heden)
Bestuurslid van het Skanfonds, een organisatie die gelden vanuit de Nationale Postcode Loterij en de Lotto mag verdelen onder organisaties die zich richten op de versterking van de sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen en het behoud van religieus erfgoed (2007-heden).
Voorzitter van de Stichting Wiskunde Onderwijs Zuid Afrika (2008-heden)
Secretaris van het BGF-Fonds Udenhout (ANBI voor goede doelen) 2009-heden)
Voorzitter van het Regionaal Expertise Centrum Midden Brabant, een organisatie die zich inzet om alle kinderen met een beperking op de juiste plek te krijgen.
Lid van het schoolbestuur van De Keijzer in Goirle, een school voor speciaal onderwijs (2009- heden)
Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Zeeland (2010-heden)
Lid van de Raad van Commissarissen van de OSG Arnhem (2010-heden)

Ingevoerd op 28.04.2012 door victor