Nieuws Haaren

College gemeente Haaren in gesprek met ít Heem over advies Centrumplan Haaren

Het college van B&W van de gemeente Haaren en Woonstichting ít Heem spraken op woensdag 25 april op constructieve wijze en in goede sfeer met elkaar over het advies dat de Adviescommissie Centrumplan Haaren op 15 april uitbracht. De partijen spraken af zich gezamenlijk tot de Adviescommissie te richten voor een nadere toelichting op enkele punten in het advies.

Reactie op het advies
Het college van B&W geeft een inhoudelijke reactie op het advies nadat het gesprek met de Adviescommissie heeft plaatsgevonden.

Adviescommissie Centumplan Haaren
Op 16 november 2011 gaven de gemeente Haaren en Woonstichting ít Heem aan de Adviescommissie Centrumplan Haaren de opdracht om te bezien op welke wijze de Samenwerkingsovereenkomst Centrumplan Haaren van 28 juni 2007 kan worden ontbonden.

Ingevoerd op 26.04.2012 door victor