Nieuws Gemeente

week 7 – 14 februari 2018

STEMMEN 21 MAART 2018

Gemeenteraadsverkiezing 2018

Toegekende lijstnummers gemeenteraadsverkiezing woensdag 21 maart 2018

In een openbare zitting van 9 februari 2018 heeft het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van gemeente Haaren nummers toegekend aan de kandidatenlijsten, die op 5 februari zijn ingediend:

Samenwerking ‘95
Progressief ‘96
CDA
VVD

Er zijn geen lijsten ongeldig verklaard.


Naast deze publicatie ligt ook de publicatie ter inzage met alle kandidaten, voorkomend op de diverse kandidatenlijsten. Deze namen ontvangt u, samen met de stempassen, ook begin maart thuis. De beide publicaties liggen tot uiterlijk 19 februari ter inzage.

Haaren, 9 februari 2018,
De voorzitter van het hoofdstembureau,
J.Zwijnenburg – van der VlietREFERENDUM Wet op de inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv 2017)

Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen vindt het raadgevende referendum plaats.
De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak informatie te geven aan de kiezer over de wet waar het referendum over gaat. De commissie zal de informatie publiceren op de website <a href="http://www.referendum-commissie.nl/." target="_blank">http://www.referendum-commissie.nl/.</a>


Vanaf 21 februari zijn ook de volledige teksten van de WIV 2017 voor u te raadplegen.
Digitaal kunt u deze inzien via de website elkestemtelt.nl, de website met informatie voor kiezers over wat zij moeten weten om hun stem te kunnen uitbrengen voor het referendum.
Vanaf 21 februari liggen tot aan 21 maart 2018 liggen ook op het gemeentehuis exemplaren, die u desgewenst mee kunt nemen.
PROCESREGISSEUR OPSPLITSING GEMEENTE HAAREN

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2018 organisatieadviseur Audrey Rohen uit Nijkerk aangesteld als procesregisseur voor de opsplitsing van de gemeente Haaren. De opsplitsing van Haaren is een complex proces, dat veel zorgvuldigheid en rechtmatigheid vereist. Mede daarom gaat de procesregisseur aan de slag.

De gemeente Haaren wil de komende jaren intensief samenwerken met de buurgemeenten en met de provincie Noord-Brabant. Uit afzonderlijke gesprekken met deze gemeenten en de provincie is gebleken, dat er veel draagvlak bestaat voor de aangestelde procesregisseur.

Procesregisseur Audrey Rohen heeft veel ervaring bij gemeentelijke herindelingen, specifiek bij opsplitsing van gemeenten. Zo was zij als projectregisseur betrokken in de provincie Friesland bij de opsplitsing van de gemeente Littenseradiel en Boarnsterhim.

In het complexe proces waar de gemeente Haaren de komende jaren mee te maken krijgt, is het belangrijk dat er sprak is van een goede match tussen alle betrokken partijen en organisaties. Daarom gaat de regisseur als eerste een plan van aanpak opstellen. Hiervoor wordt tien weken uitgetrokken. Na realisatie van het plan van aanpak gaat de gemeente en de procesregisseur met elkaar in gesprek over het vervolgproces.


KUNSTWERKEN VAN BEWONERS BUITENHUIS IN EXPOSITIE IN HET GEMEENTEHUIS

Vanaf heden tot half maart vindt u kunstwerken in de hal van het gemeentehuis van Haaren. Het is een selectievan werken die de bewoners van het Buitenhuis het afgelopen jaar hebben gemaakt.

De bewoners en medewerkers zijn in contact gekomen met het gemeentehuis door Wethouder Eric van den Dungen. Elke maand gaat hij naar het Nieuwland in Esch om voor te lezen of een spel met de bewoners te doen. Het Buitenhuis is een locatie van Zorggroep Elde waar mensen met dementie verblijven. Zij zijn ervan overtuigd dat als mensen zo veel als mogelijk kunnen blijven doen waar ze plezier te beleven, er dan hele mooie dingen ontstaan. Deze tentoonstelling is daar een mooi voorbeeld van. Er zijn werken te bewonderen van keramiek, vilt en schilderijen.

Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust ‘ns binnen.


GEWOON GEZOND

Vindt u gezondheid een belangrijk onderwerp? En heeft u een goed idee dat nog niet in onze gemeente is uitgevoerd? Dan is er nu de mogelijkheid om uw idee in de praktijk te brengen.

Heeft u een idee wat te maken heeft met gezonde voeding, bewegen, (gezond) genieten of ontmoeten? Gezondheidsbevorderaars Carla Schoot en Majorie van den Berg horen graag wat uw plan is en bieden ondersteuning waar nodig. Zij kunnen informatie geven, verbinden en faciliteren.

Wat is er al gedaan:

Twee enthousiaste inwoners van Haaren organiseerden een kerstdiner voor ouderen. Deze middag stond in het teken van ontmoeten, genieten en gezellig samen zijn.

De leerkrachten en ouders van leerlingen van basisschool de Hasselbraam denken na over gezonde traktaties in de klas.

Een groep enthousiaste Helvoirtenaren is bezig te komen tot een beweegroute voor jong en oud.

Heeft u een prachtplan of vragen, mail of bel dan met Carla Schoot of Majorie van den Berg via onderstaande contactgegevens:

Carla Schoot: <a href="mailto:c.schoot@ggdhvb.nl">c.schoot@ggdhvb.nl</a>
Majorie van den Berg <a href="mailto:Majorie.vd.berg@ggdhvb.nl">Majorie.vd.berg@ggdhvb.nl</a>
Telefoon: 088- 36 86 151

MILITAIRE OEFENING IN GEMEENTE HAAREN 1 EN 2 MAART

Er wordt een militaire oefening gehouden in de omgeving van de gemeente Haaren. Het betreft een oefening in het kader van de opleiding tot Genist bij de Koninklijke Landmacht.

Dit betekent dat de militairen gaan verplaatsen van Militair Terrein Fort Crevecouer (nabij Engelen) naar de Lunetten Kazerne in Vught. De verplaatsingen gaan het merendeel m.b.v. boten over vaarwegen en enkele verplaatsingen te voet over bestaande wegen. Te weten: Boot verplaatsing van Fort Crevecouer naar veerstoep nabij Bern (Zaltbommel), vervolgens een voet verplaatsing richting Kasteel Nederhemert en terug, waarna men weer terug vaart naar Fort Crevecouer. Hierna zal men met de boot via het Engelensche gat over de Dieze en het afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen naar de fietsbrug bij Lunetten varen waarna men naar de Lunetten Kazerne gaat lopen.

Aan deze oefening nemen 15 personen en 5 militaire voertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

De oefenende troepen staan onder leiding van Commandant Mineurs- en Sap-peursschool van het Opleidings- en Trainingscentrum Genie uit Vught.

Vragen, klachten of schade?
Als u vragen of klachten heeft, of als er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit melden. Noteer zo veel mogelijk gegevens zoals vermelding van de militaire eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. Geef het door aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
tel.nr. 030-2180444
Email; <a href="mailto:JVDclaims@mindef.nl">JVDclaims@mindef.nl</a>


Commissie bezwaarschriften

Op maandag 19 februari 2018 vanaf 17.15 uur komt de commissie bezwaarschriften bijeen in het gemeentehuis, voor behandeling van:

Hoorzitting naar aanleiding van een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van
donderdag 9 november 2017, verstuurd op donderdag 9 november 2017, over een verzoek tot handhaving Guldenberg 5 in Helvoirt.PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

Maandag 19 februari 2018: hoorzitting commissie bezwaarschriften
Aanvang 17.15 uur in het gemeentehuis.
Woensdag 21 februari: start cursus Gezonde Taal
Den Domp, Kerkstraat 26, Haaren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laury
Schellekens <a href="mailto:lau.schellekens@kw1c.nl">lau.schellekens@kw1c.nl</a> of 073 62 49 556.
Donderdag 1 maart: raadsvergadering.
Aanvang 20.00 in het gemeentehuis. Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op <a href="http://www.haaren.nl" target="_blank">www.haaren.nl</a> bij de Vergaderkalender, te vinden onder “bestuur en organisatie”.
Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum Wiv
Stembureaus in Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirttussen 07.30 en 21.00 uur. Openingstijden: 07.30-21.00 uur.


Ingevoerd op 10.02.2018 door victor