Nieuws Gemeente

week 6 – 7 februari 2018

AANGIFTE VAN GEBOORTE- EN OVERLIJDEN MET CARNAVAL GEWIJZIGD

Met carnaval is het gemeentehuis gesloten. Uitzondering hierop is de aangifte van geboorte of overlijden.
Voor het doen van aangifte van geboorte:
Is uw kind geboren op woensdag 7 februari of donderdag 8 februari? Maak dan een afspraak voor vrijdagmorgen 9 februari via www.haaren.nl of telefonisch via (0411) 62 72 82.
Is uw kind geboren op vrijdag 9, zaterdag 10 of zondag 11 februari? U kunt dinsdag 13 februari tussen 9.00 en 10.00 bellen uur naar het volgende mobiele telefoonnummer van onze gemeente: 06-29 49 58 00. Wij maken dan met u een afspraak voor de aangifte.
Is uw kind geboren op maandag 12 of dinsdag 13 februari? Maak dan een afspraak via onze website voor woensdag 14 februari of bel ons op woensdagochtend. We zorgen dat u diezelfde dag nog aangifte kunt doen.

Voor het doen van aangifte van overlijden:
In het geval van overlijden tussen vrijdag 9 februari en woensdag 14 februari kunt u tijdens de carnavalsdagen een afspraak maken via www.haaren.nl om aangifte te doen. U kunt ook vanaf woensdag 14 februari telefonisch contact met ons opnemen via (0411) 62 72 82 om een afspraak te maken voor aangifte.

Wij wensen iedereen een fijne carnaval toe!CURSUS GEZONDE TAAL

Taal en gezondheid zijn met elkaar verbonden. Zonder taal is het naar de huisarts gaan, het begrijpen van de bijsluiter of het doen van gezonde boodschappen bijvoorbeeld erg lastig. Gezonde Taal combineert taalles met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Verschillende thema’s worden besproken, zoals: ‘gezonde voeding’, ‘een bezoek aan de huisarts’, ‘diabetes’ en ‘gezonde leefstijl’ en ‘tandverzorging’.

Door de cursus Gezonde Taal verbetert u uw Nederlands. Ook krijgt u meer informatie over het thema gezondheid. Neem voor meer informatie contact op met cursusleider Laury Schellekens via lau.schellekens@kw1c.nl of 073 62 49 556.

Wanneer: start 21 februari
Aanmelden: voor 9 februari
Hoe vaak: 10 lessen
Waar: Den Domp, Kerkstraat 26 in Haaren


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART 2018De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen.
Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden van voor u belangrijke momenten en informatie.

Openbare zitting Hoofdstembureau
Op vrijdag 9 februari vindt om 10.00 uur de openbare zitting van het hoofdstembureau plaats. Dan beslist het hoofdstembureau over de geldigheid van de kandidaatslijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten en het handhaven van de boven de lijsten geplaatste aanduidingen van politieke groeperingen. In deze zitting nummeren we ook de kandidaatslijsten, waarna we de toegekende lijstnummers openbaar maken. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Haaren.


KUNSTWERKEN VAN BEWONERS BUITENHUIS IN EXPOSITIE IN HET GEMEENTEHUIS

Vanaf heden tot half maart vindt u kunstwerken in de hal van het gemeentehuis van Haaren. Het is een selectievan werken die de bewoners van het Buitenhuis het afgelopen jaar hebben gemaakt.

De bewoners en medewerkers zijn in contact gekomen met het gemeentehuis door Wethouder Eric van den Dungen. Elke maand gaat hij naar het Nieuwland in Esch om voor te lezen of een spel met de bewoners te doen. Het Buitenhuis is een locatie van Zorggroep Elde waar mensen met dementie verblijven. Zij zijn ervan overtuigd dat als mensen zo veel als mogelijk kunnen blijven doen waar ze plezier te beleven, er dan hele mooie dingen ontstaan. Deze tentoonstelling is daar een mooi voorbeeld van. Er zijn werken te bewonderen van keramiek, vilt en schilderijen.

Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust ‘ns binnen.


DE SCHAAMTE VOORBIJ

Op 24 januari j.l. vond in het HelvoirThuis een avond plaats, waarop in alle openheid werd gesproken over verslaving. Frank van Gorp, een Helvoirtse 30-er, vertelde hoe hij zijn drugs- en alcoholverslaving opliep en hoe hij eraf kwam. En wat hij doet om ‘clean’ te blijven.

Ongeveer 150 personen waren aanwezig om naar zijn verhaal te luisteren en vragen te stellen. Jong en oud, familie van verslaafden, maar ook vrienden die een verslaving vermoeden en ander belangstellenden. De aanwezigen hingen aan de lippen van Van Gorp; je kon een speld horen vallen. Het doel van de avond was om verslaving uit de taboesfeer te halen. Om met elkaar te erkennen dat (drugs-, alcohol, seks-, game-)verslaving speelt in onze maatschappij en dat we er het gesprek erover aan moeten gaan. Niet de ogen sluiten, maar samen onderzoeken wat er aan mogelijkheden zijn om het tij te keren. De gemeente Haaren maakte de avond mogelijk en is ook bijzonder blij dat zoveel personen zich betrokken voelden.

Dat het thema uit de taboesfeer werd gehaald door het openhartige verhaal van Frank van Gorp is wel duidelijk. “De telefoon stond roodgloeiend”, zo geeft Frank aan. Enkele voetbalverenigingen gaven al aan dat zij activiteiten willen ontplooien op dit thema. Diverse Helvoirtenaren meldden zich aan om te kijken wat de Helvoirtse gemeenschap kan doen tegen verslaving en om het thema bespreekbaar te houden.

Jongerenwerker Claudia Pinxt is de stuwende kracht, die – samen met Van Gorp - zorgt dat deze initiatieven een goed vervolg krijgen. Heeft u ideeën of wilt u met uw buurt of vereniging ook drugs- of alcoholmisbruik bespreekbaar maken? Neem contact met haar op: claudiapinxt@ContourdeTwern.nlGEWOON GEZOND

Vindt u gezondheid een belangrijk onderwerp? En heeft u een goed idee dat nog niet in onze gemeente is uitgevoerd? Dan is er nu de mogelijkheid om uw idee in de praktijk te brengen.

Heeft u een idee wat te maken heeft met gezonde voeding, bewegen, (gezond) genieten of ontmoeten? Gezondheidsbevorderaars Carla Schoot en Majorie van den Berg horen graag wat uw plan is en bieden ondersteuning waar nodig. Zij kunnen informatie geven, verbinden en faciliteren.

Wat is er al gedaan:

Twee enthousiaste inwoners van Haaren organiseerden een kerstdiner voor ouderen. Deze middag stond in het teken van ontmoeten, genieten en gezellig samen zijn.

De leerkrachten en ouders van leerlingen van basisschool de Hasselbraam denken na over gezonde traktaties in de klas.

Een groep enthousiaste Helvoirtenaren is bezig te komen tot een beweegroute voor jong en oud.

Heeft u een prachtplan of vragen, mail of bel dan met Carla Schoot of Majorie van den Berg via onderstaande contactgegevens:

Carla Schoot: c.schoot@ggdhvb.nl
Majorie van den Berg Majorie.vd.berg@ggdhvb.nl
Telefoon: 088- 36 86 151


HOEVEELHEID RESTAFVAL PER INWONER AFGENOMEN

De hoeveelheid restafval per inwoner is in de laatste zes jaar met vier kilogram per inwoner afgenomen. Dat blijkt uit het jaaroverzicht afvalinzameling van onze gemeente. Ook de overige cijfers in het jaaroverzicht laten een interessante trend zien.

Inzameling huisvuil
Uit onderstaande tabel blijkt dat de hoeveelheid restafval (de inhoud van de grijze container) met 4 kilogram per inwoner is afgenomen. Dit is een positieve ontwikkeling die zich – naar verwachting – de komende jaren doorzet.

Huishoudelijk afval /
per inwoner in kilogrammen
2011
2013
2015
2017
Restafval (Huisinzameling)
101
96
98
97
GFT (Huisinzameling)
25
22
23
29
Papier
62
57
59
54
Glas
25
23
23
23
Textiel
5
4
5
5
KCA
2
2
2
2
Plastic (vanaf okt 2017 PMD)
14
17
18
19
Totaal
234
222
229
229

Inzameling verpakkingsmaterialen PMD
Sinds oktober 2017 is de inzameling van het plastic verpakkingsmateriaal uitgebreid met de verpakkingsmaterialen metaal (blikjes) en drankkartons (PMD). De eerste resultaten laten een mooie toename van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zien. Er wordt aan huis aanzienlijk meer verpakkingsmaterialen (tot wel 40% ) opgehaald. Een mooi beginresultaat.


Wijzigingen 2018
Door de landelijke richtlijn om in 2020 maximaal 100 kilogram (grof) restafval per inwoner in te zamelen, is besloten om vanaf 2018 een verdere optimalisatieslag door te voeren. De volgende maatregelen zijn in 2018 doorgevoerd:
Restafval wordt 1 x per 4 weken ingezameld;
GFT wordt 1 x per 2 weken kosteloos bij u aan huis ingezameld;
In de wintermaanden januari en februari wordt geen GFT opgehaald;
Het plastic verpakkingsmateriaal is uitgebreid met de verpakkingsmaterialen ‘Blik’ en ‘Drankkartons’ en wordt tevens 1 x per 2 weken ingezameld. De bekende inzamelzakken zijn voortaan gratis.


Milieustraat
Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste afvalstromen op de milieustraat. Duidelijk is te zien dat de hoeveelheid grof afval (meubels, matrassen etc.) in 2017 aanzienlijk is gestegen.

Afval via milieustraat /
per inwoner in kilogrammen
2011
2013
2015
2017
Grof ongescheiden
22
22
28
35
Puin
12
10
12
13
Hout
9
11
11
16
Tuinafval
108
176
217
202
Wecycle (elektrische apparaten)
5
5
5
6
IJzer
5
4
4
4
Hard Plastic
0
0,5
3,7
3,6
Totaal
163
233
286
283

Uitdaging
In 2017 is per inwoner nog 132 kilogram restafval (incl. grof) ingezameld. Dit is op zich al een goed resultaat maar willen we de 100 kilogram in 2020 halen dan zullen we met zijn allen nog een tandje moeten bijschakelen. Een leuke uitdaging voor 2018!


MILITAIRE OEFENING IN GEMEENTE HAAREN 1 EN 2 MAART

Er wordt een militaire oefening gehouden in de omgeving van de gemeente Haaren. Het betreft een oefening in het kader van de opleiding tot Genist bij de Koninklijke Landmacht.

Dit betekent dat de militairen gaan verplaatsen van Militair Terrein Fort Crevecouer (nabij Engelen) naar de Lunetten Kazerne in Vught. De verplaatsingen gaan het merendeel m.b.v. boten over vaarwegen en enkele verplaatsingen te voet over bestaande wegen. Te weten: Boot verplaatsing van Fort Crevecouer naar veerstoep nabij Bern (Zaltbommel), vervolgens een voet verplaatsing richting Kasteel Nederhemert en terug, waarna men weer terug vaart naar Fort Crevecouer. Hierna zal men met de boot via het Engelensche gat over de Dieze en het afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen naar de fietsbrug bij Lunetten varen waarna men naar de Lunetten Kazerne gaat lopen.

Aan deze oefening nemen 15 personen en 5 militaire voertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

De oefenende troepen staan onder leiding van Commandant Mineurs- en Sap-peursschool van het Opleidings- en Trainingscentrum Genie uit Vught.

Vragen, klachten of schade?
Als u vragen of klachten heeft, of als er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit melden. Noteer zo veel mogelijk gegevens zoals vermelding van de militaire eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. Geef het door aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
tel.nr. 030-2180444
Email; JVDclaims@mindef.nl


MILIEUSTRAAT VANAF 12.00 UUR GESLOTEN

In verband met de carnavalsoptocht in Haaren, is de milieustraat op zaterdag 10 februari vanaf 12.00 uur gesloten.


NIEUW ZEBRAPAD LANGEWEG – REITSELAAN

Een nieuw te realiseren zebrapad aan de Langeweg in Haaren is erop gericht de veiligheid van overstekende voetgangers te waarborgen. Het zebrapad wordt geplaatst in de buurt van de kruising met de Reitselaan.

Het kruispunt Langeweg-Reitselaan is een vaste oversteekplaats voor schoolgaande kinderen richting de Sprankel. Er staan al verkeersbrigadiers tijdens de breng- en haalmomenten. Een voetgangersoversteekplaats op deze locatie geeft extra attentiewaarde aan het oversteken van deze kwetsbare, jonge doelgroep. Ook buiten de tijden dat de brigadiers daar staan ontstaat hier dan een verkeersveilige, attentieverhogende voetgangersoversteekplaats.PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

Vrijdag 9 februari: Openbare zitting Hoofdstembureau
Aanvang: 10.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis.
Woensdag 21 februari: start cursus Gezonde Taal
Den Domp, Kerkstraat 26, Haaren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laury
Schellekens lau.schellekens@kw1c.nl of 073 62 49 556.
Donderdag 1 maart: raadsvergadering
Aanvang 20.00 in het gemeentehuis. Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te vinden onder “bestuur en organisatie”Ingevoerd op 05.02.2018 door victor