Nieuws Algemeen

2018-01-09-wmo2.jpg Adviesraad Sociaal Domein Haaren

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die een beroep op de WMO, de participatiewet en de jeugdwet doen. De Adviesraad fungeert als erkend overlegpartner, vertegenwoordiger en belangenbehartiger van organisaties en individuele belanghebbenden.

Tevens adviseert de Adviesraad Sociaal Domein het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd bij het ontwikkelen, formuleren en toetsen van beleid.
Waar kunt u aan denken als het gaat over de Adviesraad Sociaal Domein?
WMO; bevordert de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.
Participatiewet; vergroot de kans op werk voor mensen met een handicap of een andere beperking om hen volwaardig mee te laten doen en ondersteuning te bieden.
Jeugdwet; regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei-, en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.
Waar staan wij voor?
Iedereen moet mee kunnen doen!
Dat is waar het om draait bij de Adviesraad Sociaal Domein.
Hier willen wij ons voor inzetten.
Samen met de gemeente, samen doen met u.
Waar kunt u de Adviesraad Sociaal Domein vinden?
U kunt onze activiteiten terugvinden op de website van de gemeente Haaren. Daar staan ook alle uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen vermeld. En u vindt er de jaarverslagen en de samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein.
De Adviesraad sociaal Domein ontvangt signalen uit de gemeenschap. Wij streven naar een levendige interactie tussen burgers en de Adviesraad. U kunt altijd contact met ons opnemen of onze vergadering bezoeken; wij vergaderen maandelijks. De vergadering is deels openbaar, aangekondigd in het huis aan huis blad ‘De Meierij” en op de gemeentelijke informatiepagina.
Voor contact met de Adviesraad Sociaal Domein Haaren kunt u gebruik maken van:
Adviesraad Sociaal Domein gemeente Haaren
Postbus 44 5076 ZG Haaren
E adviesraadsociaaldomeinhaaren@gmail.com
Website: www.haaren.nl
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein gemeente Haaren
dhr. Jan van Kollenburg
T (0411) 622196


Ingevoerd op 09.01.2018 door victor