Nieuws Gemeente

Colleges zes gemeenten overleggen over vervolgstappen opsplitsing

De gemeenteraad van Haaren heeft op 21 december 2017 unaniem besloten over de toekomst
van de gemeente. De kern van het besluit betreft het opsplitsen van de gemeente Haaren op 1
januari 2021 en als uiterste datum 1 januari 2022.


Dinsdag 9 januari 2018 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
Haaren, Tilburg, Boxtel, Oisterwijk, Heusden en Vught een constructief overleg gehad over de
toekomstige opsplitsing van de gemeente Haaren.

De colleges hebben hun medewerking uitgesproken om een raadsvoorstel voor te bereiden, waarbij
de principe bereidheid wordt uitgesproken om de bestuurszorg voor een gedeelte van het
grondgebied van de gemeente Haaren over te nemen. Daarmee wordt een start gemaakt met de Arhi-
procedure om de gemeente Haaren op te splitsen.

Unaniem zijn de colleges van mening dat de dienstverlening naar de inwoners tijdens dit proces
gewaarborgd moet blijven. Voor de gemeente Haaren komt daar nadrukkelijk de zorg bij voor de
medewerkers in dienst van de gemeente.

De colleges stelden aan het eind van de bijeenkomst: ‘Wij blijven in gesprek en weten elkaar te vinden
zo vaak als dat nodig is.’

Ingevoerd op 09.01.2018 door victor