Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 1.jpg

Zaterdag 14 oktober 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastor Christof van Buijtenen
Zang: Samenzang
Misintenties: Eerste jaargetijde Jan Hekspoor; Henk Smetsers; uit dankbaarheid.

Zondag 15 oktober 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastor Christof van Buijtenen
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Jans van de Boer; Marinus Schoenmakers; Marleen Simons- van Nieuwburg; overleden ouders van Nieuwburg- Verhagen; jaargetijde Jan v.d. Linden.

Door de week:
Woensdag 11 oktober H.mis vervalt
Donderdag 12 oktober 17.30 u aanbidding van het Allerheiligste, 18.00 u rozenhoedje, 18.30 u H. Mis
Vrijdag 13 oktober 09.00 u rozenhoedje, 09.30 u H. Mis
Maandag 16 oktober 18.30 u H. Mis
Dinsdag 17 oktober H.mis vervalt

Agenda H. Lambertuskerk:
19 oktober Kerkkoor 19.30 u
23 oktober Gregoriaans koor 19.00 u


Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
Bereikbaarheid
Pastoor Francis De Meyer, Pastorie Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl

Kerksecretariaat in het parochiehuis, Driehoeven 1a, T: 0411-623749:
E-mail adres Parochiehuis: h.lambertus@jozef-parochie.nl
maandag 08.30 - 11.30 uur
woensdag 10.00 - 13.00 uur
vrijdag 08.30 12.00 uur
Woensdag 11 oktober is het parochiehuis gesloten. We zijn wel telefonisch bereikbaar.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese,
p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Kerkbalans: Dhr. F. vd. Berk, Tempeliersdal 28, T: 0411-622513.
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr H. Kemps, T: 0411-623060. henk.kemps@jozef-parochie.nl
Kerkledenadministratie: secretariaat in het Parochiehuis, T: 0411-623749.
IBAN-rekeningnummer RK. H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl

Gezinsviering
Op zaterdag 28 oktober is er weer een gezinsviering. We zouden het erg leuk vinden als er kinderen zijn van groep 4 tot 8 die ons daarbij willen helpen. Dit kan zijn als misdienaar, collectant of je kunt een stukje voorlezen.

Als je het leuk vindt om te helpen, dan kun je je opgeven bij Myriam Derksen. E: myriamderksen08@gmail.com T: 06 57 04 93 49
Je mag ook aangeven wat je dan heel graag in die viering wilt gaan doen. Opgeven kan tot 20 oktober. Vriendelijke groet, werkgroep gezinsviering

Ingevoerd op 11.10.2017 door victor