Nieuws Gemeente

week 41 – 11 oktober 2017

Gemeente Haaren is op zoek naar drie kandidaten voor de volgende vacatures:

Medewerker Eerste Lijn afdeling Gemeentewinkel Junior (16 uren per week)
Medewerker Eerste Lijn afdeling Gemeentewinkel Medior (20 uren per week)
Medewerker Eerste Lijn afdeling Gemeentewinkel Oproepkracht (0-uren contract)
Vanuit de Eerste Lijn (Klant Contact Centrum) verstrekken wij informatie over allerlei zaken via alle kanalen (telefoon, receptie en de verschillende balies, post en via het digitale kanaal). Jouw werkzaamheden vinden met name plaats binnen het TIP (Telefonisch Informatie Punt) en als gastvrouw/gastheer.

Solliciteren kan tot 17 oktober 2017 via de website: www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Hier vindt u ook uitgebreide informatie over de vacatures.Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij Marion Denissen, afdelingshoofd Eerste Lijn Gemeentewinkel, bereikbaar via telefoonnummer (0411) 62 72 82.
Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met afdeling Personeelszaken via het telefoonnummer (0411)-62 72 29.


UITSLAG BURGERPEILING

Het onderstaand overzicht toont een totaal overzicht van de definitieve uitslag van de burgerpeiling van de gemeente Haaren. De definitieve uitslag ligt tot en met vrijdag 13 oktober tijdens openingstijden van het gemeentehuis ter inzage in het gemeentehuis. Benieuwd naar de details per dorp? Kijk dan op www.haaren.nl/burgerpeiling

Keuze

Zelfstandigheid
2164
Opsplitsen
2893
Geen voorkeur
100
Blanco stemmen
2


Geldige stemmen
5159
Ongeldige stemmen
3
Opgeroepen
11908
Opkomstpercentage
43,35%


Plaatsen bladcontainers

De herfst is, wanneer de bladeren aan de bomen verkleuren, een fraaie periode. Op het moment dat de bladeren gaan vallen kunnen zij echter overlast veroorzaken.

Zoals elk jaar worden de bladeren in de straten enkele malen verwijderd door onze aannemer (WSD Groen en Bouw).
Naast deze periodieke schoonmaak plaatsen wij bladcontainers op een aantal plekken waar veel grote gemeentelijke bomen staan.
Met de bladcontainers willen we voorkomen dat bladeren op een andere wijze worden aangeboden, bijvoorbeeld op hopen langs de weg.

Waar en wanneer?
De (34) bladcontainers plaatsen wij in de bebouwde kom van de vier kernen, in de periode dat de bomen hun blad laten vallen. De locatiekeuze is gemaakt op grond van de te verwachten hoeveelheid bladeren. Het kan zijn dat ze daarna nog op een andere locatie geplaatst worden.
Wij zetten de containers in week 40 en halen ze eind week 50 weg.

Biezenmortel: Vorselaerstraat Kloosterstraat en Capucijnenstraat.
Esch: Haarenseweg, Nieuwland, Leunisdijk en Postelstraat.
Helvoirt: Tilburgstraat, Sint Nicolaasstraat, Van de Meerstraat, Van Oirschotstraat, Lage Driesstraat, Van Grevenbroeckstraat, Lijsterbes, Kloosterstraat, Sint Jorisstraat, Poirterstraat, Oude Rijksweg, Eikendonk en Berkendreef
Haaren: Groenplein, Kerkstraat, Haarensteijnstraat, Keizerstraat, Lindelaan, Tempeliersdal, Burgemeester de Ruijterstraat, Bossebaan, Oude Kerkweg, Plataanlaan, Tempeliersweg, Vendelplein, Scheurbroeksesteeg en Broeksteeg.

De bladcontainer kan u een extra bezoek aan de milieustraat besparen.

Deze containers zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren, indien ze gebruikt worden voor het dumpen van ander (groen)afval, verwijderen wij ze onmiddellijk.

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Ruimte en Samenleving van de gemeente, telefoon (0411) 62 72 82.


Grondwatermeetnet Hart van Brabant

Sinds de aanpassing van de Waterwet hebben de Nederlandse gemeenten een grondwaterzorgplicht gekregen. Zo ook de gemeente Haaren. Om kennis en inzicht te verkrijgen over grondwater en de invloeden van de omgeving op grondwater, kan een grondwatermeetnet van grote waarde zijn. Een goed onderhouden grondwatermeetnet staat daarom centraal bij uitvoering van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht. De komende tijd wordt het meetnet van de gemeente Haaren vernieuwd. De gemeente is onderdeel van het samenwerkingsverband Hart van Brabant dat bestaat uit een samenwerking van de gemeenten: Dongen, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel-De Mierden.

Wat houdt dit in?
De aankomende maanden worden op meerdere locaties binnen en rondom de gemeenten nieuwe peilbuizen geplaatst en oude peilbuizen opgeknapt. Deze peilbuizen worden allen voorzien van een stalen schermkoker (zie afbeelding). Deze stalen schermkoker is door Brabant Water ontworpen met als doel om de uniformiteit, zichtbaarheid en kwaliteit van het grondwatermeetnet te borgen. Eind 2017 / begin 2018 zal uitvoerende aannemer Lievense CSO het werk opleveren, waarna Brabant Water het beheer en onderhoud van het gehele meetnet op zich zal nemen. Dit gebeurt in een samenwerking met het Waterschap de Dommel.


Opdrachtgever: gemeente Haaren Start werkzaamheden: 9 oktober 2017
Directie/Toezicht: Brabant Water Realisatie nieuwe meetnet: (dec17/jan18)
Uitvoering: Lievense CSOREALISATIE BETONBOCHTEN

Om de verkeersveiligheid én het straatbeeld bij een viertal bochten te verbeteren, wordt binnenkort door de firma Roos B.V. te Bladel, beton gestort in de volgende bochten:

Hoek Helvoirtseweg / Roonsestraat
Leunisdijk / Nergena

De huidige situatie

De situatie na de werkzaamheden

Een bocht van beton zorgt voor een stabiele overgang tussen de weg en de aangrenzende berm. Het voorkomt dat er gaten naast de weg ontstaan waar water in blijft staan. De betonverharding wordt in de kleur rood uitgevoerd en is voorzien van een ribbelprofiel. De combinatie van rood en een ribbelmotief, zorgt dat het verkeer geattendeerd wordt indien de bocht te nauw wordt genomen. Bij de hoek Helvoirtseweg / Roonsestraat worden de aanwezige klinkers in het fietspad tevens vervangen door een vlakke strook beton. De rijbaan wordt tijdens de werkzaamheden aan 1 zijde afgezet. Het verkeer wordt door verkeersregelaars begeleid en kan gewoon gebruik blijven maken van de rijbaan.


TAXUS TAXI MAAKT RESULTATEN TAXUSINZAMELING BEKEND

Stichting Taxus Taxi heeft eind augustus de ophaalresultaten bekend gemaakt. Van juni tot en met augustus heeft deze landelijk opererende stichting binnen de gemeente Haaren taxus knipsels bij u aan huis én bij bedrijven opgehaald.
De koude nachten in april en mei deden de taxusgroei geen goed. Dit was duidelijk merkbaar! Op sommige plaatsen heeft de stichting tot wel 50% minder taxussnoeisel opgehaald. Helaas zijn de weersomstandigheden niet te beïnvloeden. Toch is de stichting trots op het behaalde resultaat! Middels de gratis huis-aan-huis inzameling heeft de stichting, binnen onze gemeente, in totaal 3.479 kilogram taxusmateriaal opgehaald. Dit is genoeg voor 27 chemotherapieën. Landelijk is in totaal voor 2.200 chemotherapieën aan taxusmateriaal opgehaald. In 2018 zullen de inzamelactiviteiten worden voorgezet.
Stichting Taxus Taxi en haar samenwerkingspartner Den Ouden Groep, willen iedereen hartelijk danken voor hun inzet en hopen in 2018 op net zoveel support als dit jaar. Samen in strijd tegen kanker!


PROGRAMMABEGROTING 2018Het college van burgemeester en wethouders van Haaren heeft de Programmabegroting 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin zijn het voorgenomen beleid en de financiële consequenties hiervan opgenomen voor 2018 en verder.

Inzage
U kunt de Programmabegroting 2018 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het boekwerk kunt u, tegen vergoeding, opvragen bij de gemeentewinkel. Daarnaast is de begroting ook te raadplegen via de gemeentelijke website.

Wanneer in raadsplein en raadsvergadering?
Op 12 oktober wordt de programmabegroting behandeld tijdens het raadsplein en op 26 oktober is de raadsvergadering.

Ook u bent van harte welkom!


COLLECTEREN

Elke maand krijgt u via de nieuwspagina een overzicht van de instellingen die in de gemeente Haaren huis aan huis collecteren.

Voor oktober en november 2017 zijn dat:
1 t/m 7 oktober Ned.Ver, tot Bescherming van Dieren
8 t/m 14 oktober Nederlandse Brandwonden Stichting
29 okt. t/m 4 november St.Diabetes Fonds
12 t/m 18 november Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind


PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

Donderdag 12 oktober: raadsplein
Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te vinden onder “bestuur en organisatie”
Donderdag 26 oktober: raadsvergadering
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
Dinsdag 31 oktober: Bijeenkomst Wmo adviesraad
In Biezenmortel in de Vorselaer inloopmogelijkheid van 19.00 tot 19.30 uur,
vervolgens aanvang vergadering 19.30 uur
Donderdag 9 november: raadsplein
Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te vinden onder “bestuur en organisatie”
Donderdag 23 november: raadsvergadering
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

EN VERDER NOG

In de hal van het gemeentehuis ziet u in de vitrine een diversiteit aan geschenken, ontvangen tijdens de vele ontmoetingen die plaats hebben gevonden tussen Europese dorpen. Een mooie verzameling van Stichting Friends of Europe Esch.
Sinds 1990 bestaat er een uniek samenwerkingsverband met (op dit moment) 28 dorpen uit alle Europese lidstaten.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Ingevoerd op 11.10.2017 door victor