Nieuws Algemeen

UITSLAG BURGERPEILING 4 OKTOBER 2017 DEFINITIEF VASTGESTELD.

Op 6 oktober heeft de onafhankelijke commissie, bestaande uit Koen van der Krieken (Promovendus Universiteit Tilburg), Jetty Eugster (Waarnemend burgemeester Reusel-De Mierden) en Eric van den Einden (Directeur/Bestuurder Woonveste) de definitieve uitslag van de burgerpeiling vastgesteld.

Met een opkomstpercentage van 43 % is de uitslag als volgt:

56,1% van de stemmers bij de burgerpeiling heeft zich uitgesproken voor opsplitsing, 42 % voor zelfstandigheid en 1,9% had geen voorkeur.

De gemeenteraad is nu aan zet. Met de burgerpeiling hebben de inwoners van de gemeente Haaren een duidelijk signaal afgegeven. Binnen drie maanden na 4 oktober zal de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst van de gemeente Haaren. Het eerste debat richting besluitvorming vindt plaats op 23 oktober op verzoek van Progressief 96.

Burgemeester Jeannette Zwijnenburg wil iedereen in de gemeente die zijn of haar stem heeft uitgebracht hartelijk danken voor de betrokkenheid. Zij vindt de burgerpeiling een mooie vorm om de meningen van de mensen in de dorpen te horen. Ze roept de gemeenteraad op om het heldere signaal dat de inwoners hebben gegeven serieus te nemen en mee te laten wegen in de besluitvorming.

Ingevoerd op 10.10.2017 door victor