Nieuws Gemeente

week 40 – 4 oktober 2017

Jongeren knappen samen met gemeente voetbalveld bij de Gijzel op

Vanuit de gemeente ondersteunen wij graag initiatieven van de jongeren in onze gemeente. De afgelopen maanden zijn diverse jongeren samen met de jongerenwerker bezig geweest met het veld in Helvoirt met de rode goals. Deze jongeren gaven te kennen dat zij daar graag voetballen, maar dat het door het hoge gras, geen netten in de goals en de brandnetels die er staan het niet altijd even fijn is.
Door met de jongeren in gesprek te gaan, te brainstormen en hen te laten uittekenen wat hun wensen zijn, hebben zij kunnen aangeven wat zij graag als kleine aanpassing zouden zien. Zo zouden zij vaker het gras en de brandnetels gemaaid zien, hekken achter de goals hebben en iets om op te zitten.

Vrijdag 22 september was het zover! Het veldje werd met een welgemikte trap in gebruik genomen. De hekken waren geplaatst en was het dus tijd om met buurtbewoners en de jeugd dit te vieren. Wethouder Johan van den Brand, ging samen met de jeugd, in gesprek met de bewoners.

Tijdens de bijeenkomst hebben de partijen kennisgemaakt, zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben we met eigen ogen gezien hoe de jeugd op een leuke en goede manier gebruik kan maken van deze vernieuwing op het veld.


BUURTPREVENTIE DE NOENES


1 oktober organiseerde de buurtpreventie “de Noenes” een bijeenkomst. Op uitnodiging waren politie en gemeente aanwezig om terug te kijken op het afgelopen jaar en samen na te denken over de veiligheid in het gebied. Een bijkomend voordeel van buurtpreventie is te vinden in sociale effecten. Een buurtpreventieproject is namelijk van en voor de inwoners. Die met elkaar communiceren en samen voor een gemeenschappelijk doel staan. De buurtpreventie is altijd opzoek naar nieuwe leden.

Interesse om mee te wandelen, meld je aan via gemeente@haaren.nl of direct bij vereniging de Noenes.


Laadpunten voor duurzaam rijden

Het aantal elektrische auto´s in Nederland stijgt hard. En dat is positief, want elektrisch rijden is duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Daarom plaatst de combinatie Nuon - Heijmans 2500 nieuwe laadpunten in de provincies Brabant en Limburg. Alle laadpunten worden voorzien van 100% windenergie uit één van Nuons windparken in Nederland. Door elektrisch te rijden draagt u bij aan een schonere en stillere omgeving. Helaas heeft niet iedereen plaats voor een laadpaal bij zijn/haar huis. Daarom kunnen inwoners én bedrijven nu een aanvraag indienen voor het plaatsen van laadpaal in de openbare ruimte van gemeente Haaren.

Hoe kunt u een laadpunt aanvragen?
Een aanvraag indienen voor een laadpaal doet u via www.haaren.nl/laadpalen. Om de laadpunten te gebruiken hebt u ook een laadpas nodig, deze is gratis aan te vragen. Met de laadpas laadt u voor
€ 0,22 per kilowattuur op de laadpunten van Nuon-Heijmans in Brabant en Limburg.


PROGRAMMABEGROTING 2018Het college van burgemeester en wethouders van Haaren heeft de Programmabegroting 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin zijn het voorgenomen beleid en de financiële consequenties hiervan opgenomen voor 2018 en verder.

Inzage
U kunt de Programmabegroting 2018 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het boekwerk kunt u, tegen vergoeding, opvragen bij de gemeentewinkel. Daarnaast is de begroting ook te raadplegen via de gemeentelijke website.

Wanneer in raadsplein en raadsvergadering?
Op 12 oktober wordt de programmabegroting behandeld tijdens het raadsplein en op 26 oktober is de raadsvergadering.

Ook u bent van harte welkom!KLEINE TENTOONSTELLING IN DE HAL VAN HET GEMEENTEHUIS

Vanaf 1 oktober ziet u in de vitrine een diversiteit aan geschenken, ontvangen tijdens de vele ontmoetingen die plaats hebben gevonden tussen Europese dorpen.
Een mooie verzameling van Stichting Friends of Europe Esch.

Sinds 1990 bestaat er een uniek samenwerkingsverband met (op dit moment)
28 dorpen uit alle Europese lidstaten.

Wij nodigen u van harte uit om deze tentoonstelling te komen bekijken. Loop gerust ‘ns binnen.PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

Dinsdag 3 oktober : “Helder Theater” voor u als ouder
Aanvang 19:30 in Brede School de Sprankel in Haaren
woensdag 4 oktober: “Helder Theater” voor u als ouder
Aanvang 19:30 in HelvoirThuis in Helvoirt
Woensdag 4 oktober burgerpeiling in de gemeente Haaren
Donderdag 12 oktober: raadsplein
Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te vinden onder “bestuur en organisatie”
Donderdag 26 oktober: raadsvergadering
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
Dinsdag 31 oktober: Bijeenkomst Wmo adviesraad
In Biezenmortel in de Vorselaer inloopmogelijkheid van 19.00 tot 19.30 uur,
vervolgens aanvang vergadering 19.30 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM!


[OPENBARE BEKENDMAKINGEN]
BESTEMMINGSPLANNEN

Onherroepelijk wijzigingsplan “De Gijzel 42” te Helvoirt

Burgemeester en wethouders van Haaren maken bekend dat het wijzigingsplan “De Gijzel 42” onherroepelijk is geworden. Dit bestemmingsplan werd op 18 juli 2017 vastgesteld en is op 13 september 2017 onherroepelijk geworden.

De Gijzel 42 te Helvoirt

Het wijzigingsplan voorziet in het vergroten van het bouwvlak en een uitbreiding van het containerveld ten behoeve van een plantenkwekerij aan De Gijzel 42 te Helvoirt.

De beoogde ontwikkeling kan gerealiseerd worden binnen de wijzigingsbevoegdheid van het vigerende bestemmingsplan.

Bestemmingsplan inzien?
U kunt dit wijzigingsplan inzien bij de balie van de Gemeentewinkel tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Hiervoor kunt u bellen naar 0411 - 62 72 82. Het plan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze website www.haaren.nl. Hier klikt u op ‘Bestemmingsplannen’ onder het kopje ‘Wonen en omgeving’. Indien u het plan raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl , kunt u zowel op het adres zoeken als op het planidentificatienummer. Het planidentificatienummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.WP16BGdeGijzel42-VA01


OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvraag omgevingsvergunning perceel E 1007 nabij Torenstraat 15 in Helvoirt (OV40107)
Het kappen van een eikenboom
Activiteit: Kappen
Datum ingediend: 21-9-2017

Aanvraag omgevingsvergunning Helvoirtseweg perceel E5295, 5076PK in Haaren (OV40142)
Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
Activiteit: Bouwen
Datum ingediend: 25-09-2017

Aanvraag omgevingsvergunning Holleneind 23, 5076NG in Haaren (OV40181)
Het kappen van twee eikenbomen
Activiteiten: Kappen, Aanleggen
Datum ingediend: 27-09-2017

Aangegeven is datum van ontvangst. De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.
-----------------------------------------------------

Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 5, 5076EB in Haaren (OV40016)
Het kappen van een eik in de voortuin
Activiteit: Kappen
Datum ingediend: 17-09-2017

Aangegeven is datum van ontvangst. Bovenstaande aanvraag is beoordeeld als niet omgevingsvergunningplichtig.
--------------------------------------------------------

Verleende omgevingsvergunning Berktweg 3, 5076PA in Haaren (OV39703)
Veranderen van een glastuinbouw bedrijf
Activiteit: milieu neutrale wijziging van de inrichting
Datum verleend: 03-10-2017

Verleende omgevingsvergunning Burg. Van de Venstraat 3, 5076CG in Haaren (OV39362)
Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Activiteit: Bouwen
Datum verleend: 29-09-2017

Verleende omgevingsvergunning Helvoirtseweg 2, 5076PK in Haaren (OV38398)
Het starten van een bed&breakfast voor de duur van 5 jaar in reeds bestaand bijgebouw
Activiteit: Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening
Datum verleend: 28-09-2017

Verleende omgevingsvergunning Belversestraat 26, 5076PZ in Haaren (OV37977)
Het plaatsen van regenkappen
Activiteit: Bouwen en Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening
Datum verleend: 29-09-2017

Verleende omgevingsvergunning Reitselaan 2, 5076CC in Haaren (OV38413)
Het bouwen van een nieuwe aanbouw aan bestaande woning
Activiteit: Bouwen en Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening
Datum verleend: 02-10-2017

Verleende omgevingsvergunning Oude Rijksweg 18, 18a, 18b, 18c en 20, 5268BT in Helvoirt (OV38433)
Het realiseren van wooneenheden boven een bestaand restaurant en een terrasafscheiding
Activiteit: Bouwen
Datum verleend: 28-09-2017

Aangegeven is datum van besluit. Op deze besluiten zijn procedures 3 en 4 van toepassing.
--------------------------------------------------------

Acceptatie sloopmelding Oude Bosschebaan 15, 5074 RC in Biezenmortel (SM39896)
Het verwijderen van asbesthoudende dakplaten schuur
Datum ontvankelijk: 11-09-2017

Acceptatie sloopmelding Hulsberg 10, 5296 LK in Esch (SM39807)
Het verwijderen van asbest uit armaturen en rookkanaal
Datum ontvankelijk: 06-09-2017

Aangegeven is de datum dat de melding ontvankelijk is. Tegen deze meldingen kunnen geen bezwaren of zienswijzen worden ingediend.
--------------------------------------------------------

MILIEU

Meldingen Activiteitenbesluit Nieuwkuikseweg 5, 5268 LE Helvoirt (MM39244)
Wijzigen van een loonwerkbedrijf

Meldingen Activiteitenbesluit Berktweg 3, 5076 AN, Haaren (MM37796)
Veranderen van een glastuinbouwbedrijf

Deze melding is ontvangen voor een inrichting waarvoor algemene regels gelden. Tegen deze melding kan geen bezwaar of zienswijze worden ingediend.
--------------------------------------


Afval gooi je in de prullenbak, waarom laat je hondenpoep dan op straat liggen?
Een écht baasje ruimt die poep gewoon op. Samen houden we onze dorpen schoon!


Ingevoerd op 11.10.2017 door victor