Nieuws Haaren

2020-07-13-lambertus1.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


VIERINGEN PER 1 JULI
Onze kerken weer volledig toegankelijk. U kunt dus zonder vooraf reservering naar de kerk komen. De anderhalve meter regel blijft van kracht. Geef elkaar geen hand , Hoest of nies in de binnenkant van uw ellenboog. Als u verkouden bent of koorts hebt blijf dan thuis.
Voor de gehele parochie is de zaterdagavond viering om 17.00 uur in de Joanneskerk in Oisterwijk .

ZONDAG 19 juli: 09.30 Eucharistieviering
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer
Misintenties: Fam. Berkelland - van Haaren

Vieringen door de week:
Donderdag 17 juli: 8.10u Rozenhoedje 8.30u Aanbidding 9.00u Eucharistieviering
Maandag 20 juli : 18.00u Rozenhoedje 18.30u Eucharistieviering

ZONDAG 26 juli 09.30 Eucharistieviering
Celebrant: Mgr. Rob Mutsaerts
Misintenties: 1ste jaargetijde voor Ellen de Wit - Kragtwijk; Uit dankbaarheid; Marian van Gorkom - van de Heuvel; Cor van Heeswijk; Overleden ouders van Rijswijk – Heijmans;
Overleden leden van de KBO; Mien van Mol -Kuypers ; Cisca Pijnenburg - de Bakker; Jan van Lieshout en Hennie van Lieshout - Bax; Mien Bekkers - van Hulten; Doortje van Erp - van Heumen

Vieringen door de week:
Donderdag 23 juli: 8.10u Rozenhoedje 8.30u Aanbidding 9.00u Eucharistieviering
Maandag 27 juli : 18.00u Rozenhoedje 18.30u Eucharistieviering

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 09.30-11.00u /woe 10.00-13.00u
Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboorte-
kaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl
AFSCHEID FRANS VERMEER
Frans Vermeer heeft inmiddels afscheid genomen als bestuurslid van onze parochie St. Jozef.18 jaar lang heeft hij zijn talenten ingezet voor de parochie.
Vanuit het bestuur van de Petrusparochie heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de fusie van de vijf parochies tot de nieuwe parochie Sint Jozef.
Na de fusie heeft hij zijn bestuurlijke kwaliteiten voorgezet in het huidige parochiebestuur.

Frans is gekend als een trouw, betrokken en deskundig bestuurslid.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd.
In de laatste bestuursvergadering heeft pastoor Francis De Meyer hem onderscheiden met de St-Jozefspeld als blijk van waardering.SCHOOLSPULLEN VOOR UGANDA
Op initiatief van de MOV-groep (Missie, Ontwikkeling, Vrede) van de Sint Jozef parochie zijn er in de afgelopen weken schoolspullen ingezameld voor de vluchtelingen in het kamp in Uganda. Vele parochianen hebben pennen, schriften en rekenmateriaal naar onze kerken gebracht. De opbrengst is vele mate groter, meer als dat we vooraf hadden durven hopen. Het is de bedoeling dat Sander dit mee zal nemen wanneer de vlucht naar Uganda weer kan plaats hebben. Deze is reeds al 10x verzet. Door de grote opbrengst weten we nu niet hoeveel koffers we erbij moeten nemen om alles in Uganda te krijgen. Maar Sander zal proberen alles meteen de eerste keer mee te nemen. Sander is zeer dankbaar:

“Dank voor dit geweldige initiatief van de MOV-groep, en deze overweldigende reactie van de mensen uit de Sint Jozef parochie, ook de vele kaartjes die we ontvangen hebben. Dit zal voor de kinderen in ons kamp een opsteker zijn. Dank voor uw bijdrage. Wanneer het in ons kamp aan komt hoop ik dat ik u foto’s kan sturen zodat u kunt zien hoe het ontvangen is” Groetjes Sander

Ingevoerd op 13.07.2020 door victor