Nieuws Haaren

Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


VIERINGEN PER 1 JULI
Vanaf 1 juli zijn de vieringen in onze kerken weer volledig toegankelijk. U kunt dus zonder vooraf reservering naar de kerk komen. De anderhalve meter regel blijft van kracht. Geef elkaar geen hand , Hoest of nies in de binnenkant van uw ellenboog. Als u verkouden bent of koorts hebt blijf dan thuis.

Voor de gehele parochie is de zaterdagavond viering om 17.00 uur in de Joanneskerk in Oisterwijk .

ZONDAG 12 juli 09.30 Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Vocaal Ensemble “a Capella”
Misintenties: 1e jaargetijde Kees Brock; 1e jaargetijde Ria Heijkants - Verschuren; Cornelia Brock - Pigmans; Jan en Martina van Laarhoven - van de ven en Maria van Laarhoven (jgt); Sjef Dekkers en overleden familieleden.

Vieringen door de week:
Donderdag 9 juli 8.10u Rozenhoedje 8.30u Aanbidding 9.00u Eucharistieviering
Maandag 13 juli : 18.00u Rozenhoedje 18.30u Eucharistieviering

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 09.30-11.00u /woe 10.00-13.00u

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboorte-
kaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.
Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: jolanda.franken@jozef-parochie.nlIngevoerd op 06.07.2020 door victor