Nieuws Gemeente

GEMEENTERAAD HAAREN STELT BESTEMMINGSPLAN N65 VAST

Op donderdagavond 2 juli heeft de gemeenteraad van Haaren het Bestemmingsplan N65 vastgesteld.
Het besluit is een belangrijke mijlpaal na een jarenlang proces van wikken en wegen, plannen maken
en nemen van besluiten. Het is een belangrijke stap maar geen eindpunt.
Kaders
Het bestemmingsplan is een volgende, maar zeer belangrijke stap op weg naar realisatie. Het plan
volgt op het ontwerp waarmee de oversteekbaarheid van de N65 voor fietsers en de doorstroming in
de Torenstraat en op de N65 sterk verbeterd. Het plan geeft de kaders voor alle aanpassingen en
voorzieningen en maakt het mogelijk de kruising ter hoogte van de Torenstraat-Molenstraat aan te
pakken. Zo komen er een tunnelbak en ovonde bij de Torenstraat-Molenstraat, een verhoogde
ecopassage bij het Helvoirtseweg Broek en een fietstunnel bij de Kreitestraat Hoge Raam.
Voordelen Helvoirt
De reconstructie van de N65 is een samenwerking met de gemeente Vught, Rijkswaterstaat en de
provincie Noord-Brabant en biedt veel voordelen voor de gemeente Haaren en zijn inwoners.
De scheiding van het doorgaande verkeer op de N65 met het lokale verkeer en fietsers maken het
veel veiliger.
Hoe nu verder?
De Provincie Noord-Brabant werkt aan de aanbesteding, de gemeente werkt aan de lokale wegen
zoals de Torenstraat. Als alles volgens planning verloopt starten de werkzaamheden aan de N65 eind
2021 en kan de weg in 2024 open voor verkeer.

Ingevoerd op 02.07.2020 door victor