Nieuws Haaren

Gedenkplaats Haaren ontkomt ook niet aan Coronacrisis

Sinds 13 mei 2000, datum van de eerste officiële expositie van onze stichting, was er jaarlijks rond half mei een bijeenkomst van ex-gijzelaars, -gevangenen, familieleden, officials en belangstellenden. Dit was de jaarlijkse opening van het nieuwe expositie-seizoen en tevens de jaarlijkse herdenking!Om te voldoen aan de strenge maatregelen rond de Coronacrisis moeten we nu helaas van deze traditie afwijken en de bijeenkomst op 9 mei a.s. annuleren c.q. uitstellen.
Dit geldt ook voor première van de film ‘Kamp Haaren. Leven tussen vrees en vrijheid’.

De maakster van deze film, cineaste Ellen van Kempen, wilde eind maart/begin april nog een viertal interviews opnemen met enkele getuigen die tijdens de oorlogsjaren in ‘Kamp Haaren’ gevangen zaten. Door de huidige beperkingen wegens Corona en hun hoge leeftijd is het onverantwoord/onmogelijk voor Ellen om deze interviews nu op te nemen en de film af te werken. 

Zodra er meer zicht is op de afloop van de Coronacrisis zullen wij u informeren over een nieuwe datum (juli–september 2020) voor deze dag!

Het bestuur en vrijwilligers van Gedenkplaats Haaren wensen u allen veel sterkte in deze moeilijke tijd en hopen u allen te ontmoeten bij de uitgestelde ‘herdenking cq filmpremière’.

Mocht deze e-mail leiden tot vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze medewerkster P&R Lies Pijnenburg via pr@gedenkplaats-haaren.nl

Ingevoerd op 26.03.2020 door victor