Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk bordje.jpg Parochienieuws Update week 23-30 maart

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


EUCHARISTIEVIERINGEN IN HET WEEKEND EN DOOR DE WEEK

In verband met voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van het coronavirus zijn er in ieder geval tot en met Pinksteren (31 mei) geen publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op zondag én door de week.
De Mariakapellen in onze kerken blijven open voor persoonlijk gebed.


IM MEMORIAM
In de leeftijd van 89 jaar is overleden Jeanne van Alphen- Burgmans Haar uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden, We wensen haar familie veel sterkte toe en Jeanne rust in Vrede

VIERINGEN DE VLOET EN HAARENSTEIJN
De vieringen in De Vloet en in Haarensteijn op de eerste donderdag en vrijdag van de maand gaan niet door i.v.m. de afspraken rondom het corona virus.

THE PASSION 2020
The Passion 2020 op donderdag 9 april in Roermond gaat vanwege alle regelingen rondom het coronavirus niet door. Ook alle andere activiteiten van Tiener- en jongerenclub Club412 komen voorlopig te vervallen.

NEDERLANDSE BISSCHOPPEN:
ALLE PUBLIEKE VIERINGEN AFGELAST TOT EN MET PINKSTEREN
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Uitvaarten, huwelijken, dopen: Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Verenigd in gebed: De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars te laten branden. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden van minstens 1,5 meter tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De omstandigheden laten het niet toe om samen de Eucharistie te vieren op zaterdag en zondag. Graag maak ik u attent om op zondag de Eucharistie op de televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO2. Radio Maria zendt elke dag een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ook nodig ik u uit om het Rozenkransgebed te bidden, vertrouwend dat de Moeder Gods beschermend nabij is.

Laten we in ons persoonlijk gebed speciaal denken aan de zieken die getroffen zijn door het virus. Bidden we voor onze artsen, verpleegkundigen en verzorgers die hard moeten werken in risicovolle omstandigheden en voor mensen die voor moeilijke beslissingen staan.

Moge Gods Zegen ons nabij zijn, onder de bescherming van de Moeder Gods.

Meer informatie zie onze website www.jozef-parochie.nl en de website van ons bisdom: www.bisdomdenbosch.nl

KLOKKEN LUIDEN VAN TROOST EN HOOP:
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Ook binnen onze parochie helpen we mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luiden we de klokken van onze kerken op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!

VASTENACTIE AGWARA

Het coronavirus zet onze wereld op zijn kop. Blijf binnen en houd afstand, is het dwingende advies. Ook al is de kerk hier gesloten een kaarsje opsteken thuis of in een van de Mariakapellen kan altijd nog. Maria is voor veel mensen een toevlucht in nood. Mocht u de wens hebben iets extra’s voor uw medemens te doen dan vragen wij uw aandacht voor ons Vastenproject. Hopelijk wilt u dit ontzettend goede project van Sander Kesseler steunen, want het is zo hard nodig: Water opvangen en later over het land brengen, opleiding voor vrouwen in landbouwmethoden en dan in latere jaren voedselopbrengsten. Op de website van Vastenactie kunt u alles lezen over ons vastenproject. Tijdens de burgeroorlog in het noorden van Oeganda stortte de landbouwsector in. De bevolking was jarenlang afhankelijk van voedselhulp. De parochie van Kitgum leert lokale vrouwen en vluchtelingen uit Zuid-Soedan gewassen verbouwen. Dat maakt hen economisch zelfstandig en brengt de lokale voedselproductie weer op gang.
Wat willen we bereiken? Dit project richt zich op het verbeteren van de economische positie van lokale vrouwen en vluchtelingen in het kamp, zodat zij zichzelf kunnen onderhouden. Ook beoogt het project een gevoel van eenheid en vreedzaamheid te bevorderen tussen de lokale gemeenschap en de mensen in het vluchtelingenkamp.
Hoe kunnen we steunen? Doneren kan op drie manieren.
1.Via de website www.vastenactie.nl/projecten. Ga dan naar het project Landbouwtraining voor vrouwen en vluchtelingen in Oeganda en gebruik de knop doneer nu voor dit project.
2.Op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0000 5850 t.n.v. Vastenactie 2020 onder vermelding van 401406.
3.Opsturen van de machtiging op het Vastenzakje. (Wees voorzichtig met contant geld.)

Onze hartelijke dank voor uw steun.
Het is een vreemde vastentijd, maar er is meer stilte dan meestal het geval is….


Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
In verband met de afspraken rondom het coronavirus zijn we alleen telefonisch en via de e-mail bereikbaar.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboorte-
kaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.

Ingevoerd op 24.03.2020 door victor