Nieuws Helvoirt

logo-n65.jpg N65

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN N65 HELVOIRT WEER EEN STAP VERDER
Ter inzagelegging 21 maart – 1 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders legt het ontwerpbestemmingsplan Reconstructie N65 ter inzage.
Deze voortgang is mogelijk door het positieve resultaat van het stikstofonderzoek. Daarmee staat het licht voor dit omvangrijke project weer op groen.


Ter inzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van zaterdag 21 maart gedurende zes weken (tot en met 1 mei 2020) ter inzage.
Tijdens de termijn van ter inzagelegging heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Reconstructie N65 in te dienen. Op www.haaren.nl/N65 leest u hoe dit kan en waar u het plan kunt vinden.

Stikstofdepositie
De afgelopen maanden stonden o.a. in het teken van onderzoeken naar de mogelijke gevolgen van de maatregelen op de uitstoot van stikstof. De resultaten zijn bekend en hebben een positieve uitkomst voor het project.
Dit komt door een combinatie van factoren. Zo verdwijnen de verkeerslichten, wat stilstaande en optrekkende auto’s voorkomt. Verder dragen ook de verdiepte ligging en geluidschermen positief bij aan de neerslag van stikstof op de omgeving en Natura 2000 gebieden.

Omdat een deel van de N65 reconstructie ook op Vughts grondgebied plaatsvindt, is de voortgang van het project ook afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure in Vught. De Vughtse gemeenteraad zal het plan vermoedelijk op 16 april vaststellen.

Nu het ontwerpbestemmingsplan weer een stap verder is, betekent dit dat de huidige planning kan worden vastgehouden. Naar verwachting gaan de werkzaamheden na de zomer van 2021 van start en is het werk gereed in 2024.


Ingevoerd op 23.03.2020 door victor