Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 1.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nlVIERINGEN

Eucharistie in het weekend
In verband met voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van het coronavirus zijn er in ieder geval tot 31 maart geen publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op zondag.

De Mariakapellen in onze kerken blijven open voor persoonlijk gebed.


BESTE PAROCHIANEN,
Ieder dag komen met sneltreinvaart maatregelen rond het Coronavirus (Covid-19) op ons af. Overheden kondigen heel wat maatregelen aan om de verder verspreiding van het virus in perken. Naar aanleiding hiervan hebben ook de Nederlandse bisschoppen maatregelen genomen die ook voor onze parochie Sint-Jozef gelden:

Geen publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op zondag.
Repetities van koren worden afgelast.
Alle catechetische bijeenkomsten worden afgelast.
De Vormselviering op 22 maart kan door deze omstandigheden niet doorgaan.
Dopen en uitvaarten kunnen wel plaatsvinden in kleine kring en worden sober
gehouden.
De Mariakapel in onze kerken blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.
De vieringen door de week gaan vooralsnog door. Met uitzondering de viering op
woensdag om 19.00 uur in Park Stanislaus te Moergestel.
Parochianen die graag de H. Communie thuis willen ontvangen kunnen contact
opnemen met de pastoor op het nummer 06-27533678.
Het parochiesecretariaat is alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar op de
gebruikelijke tijden.

Op een andere manier zullen wij, in de komende tijd, ons geloof moeten beleven, wetend vanuit ons vertrouwen dat God in geen enkele situatie afwezig is.
De vastentijd is een kans om wat stiller te worden en te luisteren naar wat God te zeggen heeft in deze beproeving. De weg naar Pasen is een weg van gebed en bekering.

De omstandigheden laten het niet toe om samen de Eucharistie te vieren op zaterdag en zondag. Graag maak ik u attent om op zondag de Eucharistie op de televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO2.
Radio Maria zendt elke dag een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ook nodig ik u uit om het Rozenkransgebed te bidden, vertrouwend dat de Moeder Gods beschermend nabij is.
Laten we in ons persoonlijk gebed speciaal denken aan de zieken die getroffen zijn door het virus. Bidden we voor onze artsen, verpleegkundigen en verzorgers die hard moeten werken in risicovolle omstandigheden en voor mensen die voor moeilijke beslissingen staan.

Moge Gods zegen ons nabij zijn, onder de bescherming van de Moeder Gods.

Pastoor Francis De Meyer

Meer informatie zie onze website www.jozef-parochie.nl en de website van ons bisdom: www.bisdomdenbosch.nl

Vieringen door de week:
Donderdag 19 mrt 8.10u Rozenhoedje 8.30u Aanbidding 9.00u Eucharistieviering
Maandag 23 mrt: 18.00u Rozenhoedje en 18.30u Eucharistieviering

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u

In verband met de afspraken rondom het coronavirus zijn we alleen telefonisch en via de e-mail bereikbaar.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboorte-
kaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl

Laten we in deze tijd ook niet onze medemens vergeten in Oeganda
het project Agwara van priester Sander Kesseler heeft onze steun hard nodig. Zie uitgebreide informatie www.jozef-parochie.nl

Ingevoerd op 17.03.2020 door victor