Nieuws Haaren

Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
ZATERDAG 18 januari 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer
Zang: N-Joy
Misintenties: Eerste jaargetijde Herman van Esch

ZONDAG 19 januari: 09.30 uur Eucharistieviering Doop van Jezus
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Eerste jaargetijde Francien Pijnenborg en familie; Piet Denissen vanwege zijn verjaardag; Anna Maria Verstijnen; Cornelis van de Ven.

Door de week:
Donderdag 16 januari 8.10 uur Rozenhoedje 8.30 uur Aanbidding 9.00 uur Eucharistieviering
Maandag 20 januari: 18.00 uur rozenhoedje, 18.30 uur Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk
Woensdag 15 januari: 10.00 13.00 uur ophalen Kerkbalans (kantoor)
Woensdag 15 januari 9.30 uur overleg K.B.O. 4 kernen
Woensdag 15 januari: 14.00- 16.00 uur Communievoorbereiding les 3
Donderdag 16 januari: 19.30 uur repetitie Kerkkoor
Dinsdag 21 januari : 19.30 uur repetitie N-Joy

Tiener en Jongerenclub Club412 (Kerkstraat 62, Oisterwijk)
De eerstvolgende clubavond is op zaterdag 18 januari van 19.30 21.30 uur. Alle jongeren tussen de 12 en 16 jaar zijn van harte welkom.

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.

Doop Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a, 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.
Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr.Fvd Berk Tempeliersdal 28 T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. H. Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96
Contactpersoon website: Jolanda.franken@jozef-parochie.nl


ACTIE KERKBALANS

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2000 kerken mee aan de actie kerkbalans. Ook de vrijwilligers van de Jozefparochie (Haaren, Moergestel en Oisterwijk) zijn op allerlei manieren actief om geld in te zamelen voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse kerken van Nederland. Zij krijgen geen subsidies en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden en ieder ander die, op welke manier dan ook, de kerk een warm hart toedraagt. Jaarlijks vragen wij u daarom gul te geven voor de eigen plaatselijke kerk.

Wilt u uw steentje bijdragen dan kan dat op bankrekeningnummer
NL56 RABO 0118 1207 00 t.n.v. Sint Jozef parochie o.v.v. actie Kerkbalans.

De gelden van de Kerkbalans worden in de eerste plaats gebruikt voor de pastorale zorg. Samen met de parochianen uit onze geloofsgemeenschap hebben we het afgelopen jaar vele activiteiten ontplooid om onze band met Christus en zijn Kerk levend te houden. We doen dat door middel van eucharistievieringen, kinderwoorddiensten, gebedsdiensten, de voorbereiding op- en het afscheid van een dierbare, de kinder-, tiener- en schoolcatechese, themabijeenkomsten, de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel, bijbelcursussen, ect. We mogen ons gelukkig prijzen dat vele parochianen hieraan deelnemen en dat iedereen van onze parochieactiviteiten gebruik kan maken.
Op de tweede plaats hebben we uw bijdrage hard nodig om de mooie bijzondere kerkgebouwen in onze dorpen in stand te mogen houden. U kunt zich voorstellen dat het onderhoud van deze Rijksmonumenten elk jaar veel geld kost.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een ieder van u te danken voor uw steun, inzet en betrokkenheid. Zonder u kunnen we ons christen-zijn in deze maatschappij niet zichtbaar maken en laten groeien.

Pastoor Francis De Meyer

Ingevoerd op 13.01.2020 door victor