Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk-regenboog.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
ZATERDAG 11 januari 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastor Ad Kennes
Zang: Samenzang
Misintenties: Jaargetijde Marinus Pijnenburg

ZONDAG 12 januari: 09.30 uur Eucharistieviering Doop van Jezus
Celebrant: em. Pastoor van Buitenen
Zang: Sine Nomine
Misintenties: Henk van Wezel vanwege zijn verjaardag; Jan van Beers; Jans Brekelmans; Petra Vermeulen.

Door de week:
Donderdag 9 januari 8.10 uur Rozenhoedje 8.30 uur Aanbidding 9.00 uur Eucharistieviering
Maandag 13 januari: 18.00 uur rozenhoedje, 18.30 uur Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk
Donderdag 9 januari: 19.30 uur repetitie Kerkkoor
Dinsdag 14 januari: 19.30 repetitie N-Joy
Woensdag 15 januari: 10.00 – 13.00 uur ophalen brieven Kerkbalans
Woensdag 15 januari: 14.00 -16.00 uur Communievoorbereiding les 3

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.

Doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a, 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.
Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr.Fvd Berk Tempeliersdal 28 T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. H. Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96


EERSTE AANKONDIGING KERKBALANS
In de komende weken vragen wij weer uw aandacht voor een financiële bijdrage. De Katholieke en protestantse kerken zullen via de radio, tv, website, facebook en youtube aan u vragen om mee te doen onder het motto: ‘Geef voor je Kerk’ Ook onze Jozefparochie zal bij u aankloppen. Komende weken gaan we dat vooral doen via de Nieuwsklok. U kunt daarin zien en lezen hoe we binnen onze kerken aandacht en zorg hebben voor elkaar en waarom we uw bijdrage daarbij hard nodig hebben.
Wilt u nu al uw steentje bijdragen dan kan dat op bankrekeningnummer
NL56 RABO 0118 1207 00 t.n.v. Sint Jozef parochie o.v.v. actie Kerkbalans. Volgende week leest u meer over de actie Kerkbalans 2020


HUISZEGENS 2020
Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B. Tegenwoordig hangt men een voorgedrukte kaart in huis, die met Driekoningen door de priester worden gezegend. Dit weekend liggen deze gezegende huiszegens achter in onze kerken om mee te nemen en thuis bij de voor- of achterdeur te hangen.
De huiszegenkaart uitgelegd:
Wijzen: Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.
Zegentekst: Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald "Christus zegene dit huis".
Openbaring: De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Ingevoerd op 06.01.2020 door victor