Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 4.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


ZATERDAG 4 januari 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Sine Nomine
Misintenties: Zus Mensink

ZONDAG 5 januari: 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Overleden ouders Kluitmans - van Lochten; Jan Burgmans; Jos Vugts en Rie Vugts - Pijnenburg

NIEUWJAARSRECEPTIE Na de H. mis van 9.30 uur bent u van harte welkom in het parochiehuis voor een kopje koffie/thee en een nieuwjaarsborrel

Overleden
Op 83 jarige leeftijd is overleden Coby van Baast den Biggelaar. Haar uitvaart vond plaats op zaterdag 28 december om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk in Haaren waarna zij ten ruste is gelegd op onze begraafplaats. Wij wensen haar familie veel sterkte toe en moge zij rusten in vrede.

Door de week:
Donderdag 2 januari 8.10 uur Rozenhoedje 8.30 uur Aanbidding 9.00 uur Eucharistieviering komen te vervallen
Maandag 6 januari: 18.00 uur rozenhoedje, 18.30 uur Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk
Donderdag 2 januari: 19.30 uur repetitie Kerkkoor
Dinsdag 7 januari: 19.30 uur N-Joy (zaal)
Dinsdag 7 januari: 20.30 uur werkgroep Communie (bovenzaal)

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.


Doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a, 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr.Fvd Berk Tempeliersdal 28 T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. H. Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96
Contactpersoon Website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl


NIEUWJAARSWENS

Het oude jaar ligt achter ons.

We kijken terug op een jaar met dankbaarheid voor de vele goede dingen die hebben plaats gevonden in ons leven en de minder goede dingen die we dragen aan zorgen en teleurstellingen, wetende dat elk jaar beiden brengt.

Elk jaar is een nieuwe start met nieuwe kansen en verwachtingen. 

Op de eerste dag van het nieuwe jaar viert de Kerk het feest van Maria, de Moeder van God. Zij droeg Jezus naar de wereld. Met haar onvoorwaardelijke geloof zag Maria de liefde van God in het treurige, het gewone en het vreugdevolle. 

De Moeder Gods is voor ons een prachtige gids voor het komende jaar.

Met ogen van geloof en hoop, mogen ook wij vertrouwen dat de aanwezigheid van God in ons dagelijks leven met ons in het nieuwe jaar zal meegaan.

Moge het jaar 2020 een tijd van toewijding, moed en vernieuwing zijn.

Van harte wensen wij u een heel gelukkig nieuwjaar, vol van Gods vrede en zegen.
Het pastorale team van de parochie St. Jozef

Ingevoerd op 01.01.2020 door victor