Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 4.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


ZATERDAG 30 november: 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: em. pastor Ad Kennes
Zang: Sine Nomine
Misintenties: Jaargetijde Lambért Vugts; Marleen van de Wiel- Geboers; Hennie Maessen

ZONDAG 1 december: 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: Em. Pastoor van Christof van Buijtenen
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Ties Teurlinx; Jaargetijde Marinus Mathijssen en ouders Mathijssen- Pijnenburg en overleden familie.

Na de H. mis van 9.30 uur bent u van harte welkom in het parochiehuis voor een kopje koffie/thee

Overleden
Op 73 jarige leeftijd is overleden Will Boons Zijn uitvaart vond plaats op zaterdag 23 november om 12.15 uur in de H. Lambertuskerk in Haaren waarna hij is overgebracht naar het crematorium. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe en moge hij rusten in vrede.

Door de week:
Donderdag 28 november: 8.10 uur Rozenhoedje 8.30 uur Aanbidding 9.00 uur Eucharistieviering
Maandag 2 december: 18.00 uur rozenhoedje, 18.30 uur Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk
Woensdag 27 november: 14.00 u overleg werkgroep kerstgezinsviering
Woensdag 27 november: 20.00 u overleg contactpersonen vrijwilligerswerkgroepen
Donderdag 28 november: 19.30 u repetitie Kerkkoor
Maandag 2 december: 19.00 u repetitie Gregoriaans koor

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.
Doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a, 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr.Fvd Berk Tempeliersdal 28 T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. H. Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96
Contactpersoon Website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl


ADVENTS GEZINSVIERING
Zondag 1 december om 11.00 uur is er in de St. Petruskerk een gezinsviering met het thema Advent. Speciaal voor alle kinderen uit onze parochie. Wees welkom.

ADVENTSACTIE
In de weken naar Kerstmis toe, vragen we uw aandacht voor de Adventsactie. Dit jaar voor het kinderhuis Casa do Guri, uit Brazilië waar de Levenskerk in het verleden al veel voor gedaan heeft. In het weekend van 7 en 8 december vertelt Lida Post haar verhaal tijdens de eucharistieviering in de Petruskerk , ook in de andere kerken van onze parochie zal tijdens de eucharistievieringen datzelfde verhaal vertelt worden. De komende periode leest u meer over. Wordt vervolgt….

VORMSELVOORBEREIDING 2019-2020
De informatieavond is al geweest en de voorbereidingen gaan binnenkort starten. Mocht uw kind nog mee willen doen met de voorbereidingen voor het H. Vormsel maar bent u vergeten het inschrijfformulier in te leveren dan kan dat nog tot uiterlijk
5 december 2019. Inleveren kan bij de contactpersonen vermeld op het formulier, het centrale secretariaat, Kerkstraat 95a in Oisterwijk of in de brievenbus bij de pastorie/parochiehuis. U kunt het ook mailen naar vormsel@jozef-parochie.nl

AANLEVEREN MISINTENTIES WEEK 52 2019 EN WEEK 1 2020
Als u misintenties heeft voor week 52 (28 december tot 3 januari 2020) graag doorgeven voor maandag 16 december en misintenties voor week 1 (4 januari 2020 tot 10 januari 2020) doorgeven voor 27 december. Geeft u ze later door dan worden
ze wel afgelezen tijdens de eucharistievieringen maar kunnen ze niet meer vermeld worden in de nieuwsklok.

Ingevoerd op 25.11.2019 door victor