Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 2.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
ZATERDAG 26 okt 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: em. Pastor Ad Kennes
Zang: Samenzang
Misintenties: Hennie Maessen; overleden ouders Verstijnen- van Tuyl.

ZONDAG 27 okt 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: Mgr. Rob Mutsaers
Zang: kerkkoor
Misintenties: Mien Teurlinx-Verstijnen; Pastoor Verrijt; overleden ouders van Liempd- van den Aker; Frans Brock vanwege zijn verjaardag; voor overleden moeder; jaargetijde Sjef van de Sande en overleden familie; Zus Mariet Pijnenborg wegens sterfdag; Bart Verhoeven; overleden ouders van Beers- Verbeek en overleden familie; voor overleden leden van de K.B.O. in t bijzonder voor Riet van de Wiel- van Balkom.

DOOP
Zaterdag 26 oktober om 12.30 uur wordt Florine Moerkerk door het H. Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap.

Vieringen door de week:
Donderdag 24 okt 8.10 uur Rozenhoedje 8.30 uur Aanbidding en 9.00 uur Eucharistieviering.
Maandag 28 okt: 18.00 uur Rozenhoedje 18.30 u Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
donderdag 24 oktober 19.30 u kerkkoor
dinsdag 29 oktober 19.30 u N-Joy

Tiener en Jongerenclub Club412 (Kerkstraat 62, Oisterwijk)
De eerstvolgende clubavond is op zaterdag 26 oktober van 19.30 21.30 uur. Alle jongeren tussen de 12 en 16 jaar zijn van harte welkom.

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-10.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje naar het Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.
Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 13 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.


BESTE KINDEREN VAN GROEP 3 TOT/MET GROEP 8

Het lijkt nu nog ver weg maar wij van de werkgroep Kerstgezinsviering zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
Nu zijn we op zoek naar kinderen die ons daarbij willen helpen. Kinderen die graag willen voorlezen tijdens de H. Mis, kinderen die iets naar voren dragen, of graag willen collecteren. Ook doen we bij de Kerststal een klein toneelstukje. Je mag een voorkeur aan taakje aangeven. Zijn er teveel kinderen die zich opgeven dan kijkt de werkgroep waar je ingedeeld wordt zodat je toch mee kunt helpen. Voor het toneelstukje oefenen we op Vrijdag 20 december van 14.00- 15.00 uur en op Maandag 23 december van 10.30 tot 11.15 uur. Beide keren oefenen we in de kerk

Het strookje mag je inleveren in de brievenbus van het Parochiehuis, Driehoeven 1a, bij Bianca Michels Kantstraat 55 of bij Jodi Sparidaens Kruisboogstraat 35 Graag aanmelden vóór 22 november 2019. Werkgroep Kerstgezinsviering.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Naam kind:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:

□ Lezen
□ Gaven processie ( iets naar voren dragen)
□ Collecteren
□ Toneelstukje bij de Kerststal

Inleveren vóór 22 november

Ingevoerd op 22.10.2019 door victor