Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk-regenboog.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


ZATERDAG 5 okt: 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer
Zang: Sine Nomine
Misintenties: Bijzondere intentie

ZONDAG 6 okt: 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Adrianus Heesters en Johanna Vugts; overleden ouders Frans en
Maria Pijnenborg- Merkx; Frans van Hooft.

Na de H. mis van 9.30 uur bent u van harte welkom in het parochiehuis voor een kopje koffie/thee

Door de week:
Donderdag 3 oktober: 8.10 uur Rozenhoedje 8.30 uur Aanbidding 9.00 uur Eucharistieviering
Maandag 7 oktober: 18.00 uur rozenhoedje, 18.30 uur Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk
Donderdag 3 oktober: 10.00 uur overleg Vormselwerkgroep
Donderdag 3 oktober 19.30 uur repetitie Kerkkoor
Dinsdag 8 oktober: 19.30 uur repetitie N-Joy

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.


Doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a, 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr.F.vd Berk Tempeliersdal 28 T: 0411-622513
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. H. Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96
Contactpersoon Website: jolanda.franken@jozef-parochie.nlNaar aanleiding van de groepsfoto in het klokje beschrijf ik mijn ervaring van de reis naar Lourdes.

Met 21 Pelgrim-gangers van onze St. Jozef parochie zijn wij op 16 september vertrokken naar Lourdes waar we 7 dagen lang zijn geweest. Het zouden er in 1e instantie 6 zijn, maar ivm technische problemen met het vliegtuig vertrokken we een dag later.
We werden begeleid door pastoor Rudo Franken, Margaret Hoen (reisbegeleidster van het huis van de Pelgrim) en onze eigen reisbegeleidster Sandra Hoefnagels. Wat hadden we een leuk gezelschap, één grote familie niets was teveel, waar we elkaar konden helpen deden we dat. Het was voor ons heel indrukwekkend, zoveel pelgrims te zien.

Samen bidden en ook wel eens een traantje laten, elkaar ondersteunen, Geweldig! Ook was geweldig de H. mis bij de Grot en de lichtjesprocessie. Ik kan wel spreken namens de hele groep dat wij het geweldig gevonden hebben. Ook wil ik namens de hele groep de mensen van Hotel Gloria bedanken dat wij een dag langer bij hun in het hotel mochten verblijven en iedereen die aan deze reis heeft mee gewerkt hartelijk bedanken.

Ingevoerd op 01.10.2019 door victor