Nieuws Gemeente

VOORTGANG HAARENDAEL

Op 25 september hebben eigenaar dhr. Vugts i.s.m. Lithos Bouw&Ontwikkeling, de Gedenkplaats Haarendael, Gemeente Oisterwijk, provincie Noord-Brabant, Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, Omgevingsdienst, SMPH, ingenieursbureau Lakerveld en de gemeente Haaren een startconferentie bijgewoond om concrete stappen te zetten hoe we in gezamenlijkheid een stap verder kunnen komen met de (her-)ontwikkeling van Haarendael na de brand op 31 augustus jl. die een diepe wond geslagen heeft in de gemeenschap.

Prioriteit wordt gegeven aan o.a. het blijvend waarborgen van de maximale (brand-)veiligheid van het pand, het behoud en invulling van de gedenkplaats, het wind- en waterdicht maken van de kapel en behoud van zoveel als mogelijke monumentale elementen. Huisvesting van een achttal personen deze week in het koetshuis met een beheerder als vaste
contactpersoon en goede veiligheidsomstandigheden voor onderzoeken ter plaatse zijn maatregelen
die op korte termijn wordt genomen.
De (project-)ontwikkelingen van Haarendael blijven passen in de eerder vastgestelde structuurvisie zoals behoud van groene en (cultuur-)historische elementen.
“ Er heeft een constructief overleg plaatsgevonden waarbij o.a. stil is gestaan bij ieders belang en zorg. Het was en is goed om met deze partijen om tafel te zitten en te blijven zitten. Op deze manier gaan we in gezamenlijkheid verder met het behoud door ontwikkeling. Dit zijn we aan onze gemeenschap verplicht” Aldus dhr. de Boer waarnemend burgemeester van de gemeente Haaren als initiatief nemende partij van deze bijeenkomst.
Het belang van het participatieproces met de omgeving wordt onderschreven door de aanwezigen partijen. Zodra het proces verder is vormgegeven worden ook de inwoners van de gemeente Haaren en andere belanghebbenden vroegtijdig betrokken bij de invulling van Haarendael.

Ingevoerd op 29.09.2019 door victor