Nieuws Helvoirt

Helvoirtse huisartsen kopen Oude Dr. Landmanschool niet


De Oude Dr. Landmanschool in Helvoirt krijgt vooralsnog geen medische bestemming. De
Helvoirtse huisartsen, die nu gevestigd zijn aan de Valkeniersstraat, verhuizen niet naar de
voormalige basisschool. Wethouder Vromans: “Dat is erg spijtig want een
gezondheidscentrum in de kern van Helvoirt tegenover het verzorgingshuis met voldoende
parkeergelegenheid aan de achterzijde was een uitgelezen kans”.De huisartsen hadden vorig jaar reeds hun twijfels over de verhuizing. Toch is besloten nog eenmaal
te onderzoeken of de Dr. Landmanschool het nieuwe onderkomen kon worden. Zo is er een
akoestisch rapport gemaakt om in beeld te brengen welke maatregelen er bij diverse functies van het
gebouw getroffen moeten worden. Ook zijn de Oude Dr. Landmanschool en de huidige locatie van de
huisartsenpost; getaxeerd en zijn er verschillende functiescenario’s geschreven. Helaas hebben de
huisartsen onlangs aangegeven dat geen van de scenario’s voor hen financieel haalbaar of
acceptabel is. Vooralsnog blijven de huisartsen zitten op de huidige locatie. Zij beraden zich op de
toekomst.
Nu de verkoop van de Oude Dr. Landmanschool aan de huisartsen geen doorgang vindt zullen wij op
grond van de afspraken in het kader van de herindeling, het vervolg gaan afstemmen. Openbare
verkoop van de Oude Dr. Landmanschool kan de volgende stap zijn. Wethouder Vromans: “Bij
verkoop zal de koper van de Oude Dr. Landmanschool rekening moeten houden met de Harmonie
dan wel een volwaardig alternatief voor hen moeten bieden. Dat is de afspraak met de raad”.

Ingevoerd op 12.07.2019 door victor