Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 3.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


ZATERDAG 6 juli: 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer
Zang: Sine Nomine
Misintenties: bijzondere intentie

ZONDAG 7 juli: 09.30 uur Woord en Communieviering
Voorganger: Diaken Vincent te Plate
Zang: Samenzang
Misintenties: Eerste jaargetijde Jans Brekelmans; Pastoor Verrijt;
Sjef Dekkers en overleden familie

Na de woord en communieviering van 9.30 uur bent u van harte welkom in het parochiehuis voor een kopje koffie/thee

Door de week:
Donderdag 4 juli: 8.30 uur aanbidding en rozenhoedje, 09.00 uur Eucharistieviering
Maandag 8 juli: 18.00 uur rozenhoedje, 18.30 uur Eucharistieviering

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.

Van 8 juli tot 16 augustus is het parochiehuis alleen op maandag en woensdag geopend. We zijn wel telefonisch bereikbaar.

Doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a, 5076 BA Haaren.


Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr.F.vd Berk Tempeliersdal 28 T: 0411-622513
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. H. Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96
Contactpersoon Website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl

Misintenties voor week 28 en 29 graag aanleveren vóór maandag 8 juli
Als u de misintenties later doorgeeft dan worden ze wel afgelezen in de kerk maar dan kunnen ze niet meer vermeld worden in het klokje.

Misintenties voor week 30 en 31 graag aanleveren vóór maandag 22 juli
Misintenties voor week 32 en 33 graag aanleveren vóór maandag 5 aug.

De vakantietijd is bijna aangebroken. Veel mensen houden dan ook hun jaarlijkse vakantie. Niet alleen de kinderen zijn vrij van school, maar ook onze werkende mensen en onze gepensioneerden. De vakantie is voor bijna iedereen een tijd die anders is dan anders. Vrij van allerlei verplichtingen, doen waar je zin in hebt, even een periode van het wat rustiger aan te doen.
De rust en het anders zijn van de tijd laat mensen ook even stilstaan bij de grote lijnen van het leven. Niet voor niets worden na een vakantietijd soms heel ingrijpende beslissingen genomen. In de tijd van rust laat mensen gemakkelijker de vraag stellen: Waar zijn we in ons leven mee bezig? Zie ik de grote lijnen van mijn leven nog? Is er voldoende aandacht voor mijn band met God, met mijn medemensen en ben ik goed bezig?

Een eerlijk antwoord daarop laat mensen wel eens een heel andere richting uitgaan in hun leven. Als ik iets aan de parochianen zou mogen wensen als vrucht van hun vakantietijd is het dat wel: kijk eens naar de grote lijnen van je leven voor je weer de drukte van het werkjaar ingaat!

Van harte een deugddoende en inspirerende zomervakantie!
Namens het pastorale team
Pastoor Francis De Meyer

Ingevoerd op 01.07.2019 door victor