Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk-regenboog.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
ZATERDAG 15 juni 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: em. pastor Ad Kennes en diaken Vincent te Plate
Zang: Samenzang
Misintenties: bijzondere intentie.

ZONDAG 16 juni 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: em. pastoor Christof van Buijtenen
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Zus Mensink; Petra Vermeulen; Sjef van de Sande; Harrie van Doremalen; Petrus Schoenmakers.

Maandag 17 juni: 09.00 uur 3-Gildenmis
Misintenties: voor de overleden leden van de 3 gilden.

Dinsdag 18 juni: 09.00 uur 3-Gildenmis
Misintenties: voor de levende leden van de 3 gilden.

Vieringen door de week:
Donderdag 13 juni 08.30 uur Aanbidding, 08.30 uur Rozenhoedje, 09.00 uur Eucharistieviering
Maandag 17 juni 18.00 uur Rozenhoedje, 18.30 uur Eucharistieviering

Overleden
Op 65 - jarige leeftijd is overleden Ria Heijkants – Verschuren. Haar uitvaart vond plaats op zaterdag 8 juni  om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk in Haaren, waarna zij te rusten is gelegd op onze begraafplaats. Dat Ria mag rusten in vrede.

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Donderdag 13 juni: 19.30 u Kerkkoor
Vrijdag 14 juni: 17.00-19.00 uur: afsluitende bijeenkomst met de vormelingen Dinsdag 18 juni: 19.30 u N-Joy
Woensdag 19 juni: 12.00 u foto’s en dvd ophalen van de communieviering bij de Sprankel.

Agenda St. Jozefparochie: (Kerkstraat 95a, Oisterwijk)
Dinsdag 18 juni: 1800 – 19.30 u Kinderclub St. Jozef

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 0411-622513
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Henk Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl


GEZINSVIERING DANK-U-WEL

Zondag 23 juni is er om 11.00 uur in de Petruskerk in Oisterwijk een gezinsviering voor alle vormelingen en communicanten uit de parochie.
Deze viering staat in het teken van dankbaarheid.
Ook broertjes, zusjes, ouders grootouders en andere parochianen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze gezinsviering. Kinderkoor St. Jozef en het nieuwe koor Blessed zullen samen voor de muzikale ondersteuning zorgen.


Ingevoerd op 10.06.2019 door victor