Nieuws Regio

Alzheimer Café Regio ít Groene Woud

in Zaal Restaurant De Nachtegaal, Boxtelseweg 15, 5481 VE Schijndel

28 januari 2019: Wat is dementie en is dementie te voorkomen?Zijn er verschillende vormen van dementie? Hoe wordt de diagnose gesteld en welke onderzoeken vinden er plaats? Kun je dementie voorkomen, uitstellen of vertragen door gezond te leven en lichamelijk en geestelijk actief te blijven? Is dementie erfelijk? Zijn er al medicijnen? Zal er in de nabije toekomst genezing mogelijk zijn? Wat als allerlei signalen wijzen op dementie en er geen duidelijke diagnose gesteld kan worden?
Dr. Dautzenberg, klinisch geriater, zal deze avond antwoord geven op bovenstaande vragen.

25 februari 2019: Notaris
Op deze avond staan we stil bij de wettelijke regelgeving waarmee u als dementerende of als mantelzorger van iemand met dementie te maken krijgt. Er kan een moment ontstaan dat u de eigen zaken niet meer kunt regelen. U zal specifiek uitleg krijgen over vragen zoals bijvoorbeeld: Wat zijn uw rechten nadat de ziekte dementie bij u is vastgesteld? Wie kan namens u optreden bij financiële zaken?
Hoe zit het met wettelijke vertegenwoordiging? Hoe kun je regelen dat op betrouwbare en professionele wijze het vermogen wordt beheerd? Wat zijn de mogelijkheden en het nut van een levenstestament?
Na de uitleg is er ruimte voor uw vragen.
Gastspreker: Notaris Monique van ít Hooft.

25 maart 2019: Vergeet dementie, onthoud de mens!
Het is bijzonder om te zien dat 'we' automatisch meebewegen met de stadia waarin kinderen verkeren. Maar waarom doen we dat niet ook bij iemand met dementie? En waarom vertellen we honderduit over de ontwikkeling van onze (klein)kinderen en zijn we o zo zwijgzaam over de ontwikkelingen rondom de mens met dementie? Zit u ook met de uitdagende vraag hoe je de omgeving zo kunt inrichten dat iemand met dementie daarin goed kan functioneren? Hoe we vanuit empathie kunnen kijken naar de mens met dementie en zijn of haar mantelzorg(st)er? Hoe we op een goede manier kunnen omgaan met het ouder worden? Weten we eigenlijk wel hoe de wereld van iemand met dementie eruit ziet? Is het niet heel verstandig om juist hen aan het woord te laten over hun woonomgeving of over hun relaties? En heb je jezelf, al dan niet als mantelzorger, al eens afgevraagd in hoeverre hetgeen jij waarneemt ook de waarneming is van iemand met dementie? Weet u dat een vraag als "Hoe maken we toch iets van ons leven nu?" ook de kans geeft om in te zoomen op de belevingswereld en het gedrag van de mens met dementie én de mantelzorger? Voor de mantelzorger betekent dit bijvoorbeeld dat hij of zij kwetsbaar mag zijn, simpelweg wetend dat ie ook vele talenten heeft. En is het niet zo dat wanneer je je beperkingen kent, je beter op zoek kunt naar een oplossing?
Gastspreker: Diny Stolvoort, adviseur gerontologie, gespecialiseerd in 'zingeving'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders:
Bianca Peters, Gz-psycholoog 073 544 33 00
Pia Verbakel, Sociaal werker 06 82 50 40 83

Ingevoerd op 04.12.2018 door victor