Nieuws Haaren

2018-11-27-lambertusweb.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nlZaterdag 1 december 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Sine Nomine
Misintenties: jaargetijde Lambér Vugts.

Zondag 2 december 09.30 uur Eucharistieviering 1e zondag van de Advent
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer
Zang: Kerkkoor
Misintenties: eerste jaargetijde Geert Hüsstege; familie Teurlinx; overleden ouders Ties en Jo Schuurmans- Simons; Zus Mensink; Jan van de Linden vanwege zijn verjaardag; Jan van Baas en overleden familie van Baast- Adriaans.

DOOP: Zondag 2 december
12.15 uur: Mason van de Ven en om 13.00 uur: Tijn Schoonus
Wij wensen de dopelingen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

Na de H. mis van 9.30 uur bent u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het parochiehuis naast de kerk

Door de week:
Donderdag 29 november, 19.00 u Eucharistieviering
Vrijdag 30 november: 9.00 rozenhoedje en 9.30 eucharistieviering
Maandag 3 december: 18.30u Eucharistieviering
Dinsdag 4 december: 18.30 u rozenhoedje, 19.00 u Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Donderdag 29 november: 19.30 uur repetitie Kerkkoor

Agenda St. Jozefparochie: (Kerkstraat 95a, Oisterwijk)
Donderdag 29 november: 19.00 uur 1e bijeenkomst vormselvoorbereiding
Dinsdag 4 december: 19.30 uur cursus Leerhuis Johannes Evangelie

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a, 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, tel. 0411-623749.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr.F.vd Berk Tempeliersdal 28 T: 0411-622513
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. Henk Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96
Contactpersoon website: Jolanda Franken E jolanda.franken@jozef-parochie.nl


Advent 2018

In de weken van de Advent is wachten het devies. Niet zomaar een passief afwachten tot er weer een maand voorbij is. Daarvoor hoef je alleen de tijd te laten verstrijken en geduldig te wachten tot de feestdagen weer voorbij zijn.

Nee, in de Advent gaat om een ander soort wachten. Het is meer een verwachten dan gewoon wachten. In de Adventstijd mag je de verwachting koesteren dat er in je leven iets heel moois gaat gebeuren. Een verwachting dat er een groot geschenk voor je klaar ligt en niet alleen onder de kerstboom. Een geschenk dat je niet kunt opeisen, maar alleen kunt ontvangen: geluk, vreugde, kracht, liefde, vrede, verzoening, een nieuwe kans. Eigenlijk al wat je nodig hebt om hoop en zijn te ervaren in je leven, in je vriendschappen, je gezin, je gemeenschap.

En als je deze immateriële geschenken ontvangt en ze tot zegengingen worden, dan kun je beseffen dat er ook Iemand is die deze zegeningen geeft. Deze Iemand wil zich aan ons bekend maken, zoals dat al ruim 2000 jaar geleden met Kerstmis voor het eerst gebeurde. Daar ontving ook Maria een vreugdevolle boodschap die de wereld zou veranderen. Daar ontvingen de herders een vreugde zoals nooit tevoren. Laten we dan in deze Advent van 2018 die komst verwachten en ons hart openen voor een wonderlijke vrede en vreugde.


Ingevoerd op 27.11.2018 door victor