Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 4.jpg

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
Zaterdag 10 november 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Samenzang
Misintenties: Zus Mensink; overleden ouders Martinus en Doortje Vermeer- van der Heijden en Harm Vermeer.

Zondag 11 november 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Sine Nomine
Misintenties: Sjef Dekkers en overleden familie; Jans Brekelmans; Maria van Beers- van Hooft.

Vieringen door de week:
Donderdag 8 november: 18.00 u aanbidding van het Allerheiligste, 18.30 u rozenhoedje, 19.00 u Eucharistieviering
Misintentie: Eerste jaargetijde Kee Heesters- Kuijpers.
Vrijdag 9 november: 09.00 u rozenhoedje, 09.30 u Eucharistieviering
Maandag 12 november: 18.30 u Eucharistieviering
Dinsdag 13 november: 18.30 u rozenhoedje, 19.00 u Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Woensdag 7 november 09.30 u K.B.O. activiteitencommissie
Woensdag 7 november 19.30 u Big Band 4 Swing
Donderdag 8 november 19.30 u Kerkkoor

Agenda St. Jozefparochie (Kerkstraat 95A, Oisterwijk)
Donderdag 8 november: 19.30-20.30 uur: Informatieavond over het Heilig Vormsel voor ouders én aanstaande vormelingen uit Oisterwijk, Haaren en Moergestel

Tiener en Jongerenclub Club412 (Kerkstraat 64, Oisterwijk)
Club412 is een tienergroep voor 12-16 jarigen die het leuk vinden om samen na te denken over het geloof en vooral heel veel lol te hebben. Wees welkom op Zaterdag 10 november vanaf 19.30 uur in ons jeugdhonk in Oisterwijk

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese,
p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 0411-622513
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Henk Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: Jolanda Franken E: jolanda.franken@jozef-parochie.nl

Informatie avond voor ouders en vormelingen.
De Algemene informatieavond vindt plaats op:
Donderdag 8 november a.s. van 19.30 tot 20.30 uur   
Locatie: St. Jozef Centrum , Kerkstraat 95A in Oisterwijk.

U bent samen met uw kind van harte welkom op de informatieavond waar wij u informatie zullen geven over het Vormselproject, het verloop van de voorbereidingen en over de Vormselviering zelf.

De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de parochie plaats op
zaterdag 23 maart 2018 om 19.00 uur in de St. Petruskerk in Oisterwijk. 
Het H. Vormsel zal dit jaar worden toegediend door Mgr. Schröder.

Ingevoerd op 07.11.2018 door victor