Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 4.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
Donderdag 1 november 19.00 uur Allerheiligen
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Kerkkoor

Zaterdag 3 november
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Sine Nomine
Misintenties: familie de Jong; Frans Pijnenborg.

Zondag 4 november 09.30 uur Allerzielen 10.30 uur Graven zegenen
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer
Zang: Kerkkoor en Gelegenheidskoor
Misintenties: 1e jaargetijde Jo Franken; Nicolaas en Johanna Habraken – van Beers; Petra Vermeulen; Mevrouw Mensink; overleden familie Brekelmans- van Haaren; Jos Schellekens en Pieta Schellekens- Schoenmakers; Wim Op ’t Hoog en Annie Op ’t Hoog- van de Bersselaar; overleden ouders Vermeer- Schoonis; overleden ouders Heymans- van Haaren en overleden familie; Harrie van Dooremalen.

Wij namen in de periode van Allerzielen 2017 tot Allerzielen 2018 in onze kerk afscheid van:

2017
Sjef van de Sande, Cato Vugs- v.d. Wiel, Jo Franken, Kee Heesters-Kuijpers, Geert Hüsstege, Jo Vermeer-Merkx,

2018
Martinus Schuurmans, Jo van de Ven- van de Ven, Joyce Kuijpers- van Altenburg, Cees van Haaren, Ans Vermeer- van den Brand, Zus van den Bosch- Peijnenburg, Eefje Verbraak- Steman, Zus Mensink, Jo Vermeer- van der Spank,
Riet van Esch- Kluitmans, Jan van Zoggel, Arnold Vugts, Jans Brekelmans,
Jo van Doveren, Johan Schuurmans, Mary van de Nieuwelaar- Reyrink,
Cisca Sterke- van Gorp, An van Hofwegen- Dibbets, Jos van Boxtel, Anja Smits,

Na de H. mis van 9.30 uur of na de gravenzegening van 10.30 uur bent u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het parochiehuis naast de kerk

Door de week:
Donderdag 1 november, 19.00 u Eucharistieviering
Vrijdag 2 november: 9.00 rozenhoedje en 9.30 eucharistieviering vervalt
Maandag 5 november: 18.30u Eucharistieviering
Dinsdag 6 november: 18.30 u rozenhoedje, 19.00 u Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Woensdag 31 oktober: 19.30 KBO bestuur
Zondag 4 november: 10.30 uur koffiedrinken

Agenda St. Jozefparochie: (Kerkstraat 95a, Oisterwijk)
Dinsdag 6 november: Cursus ‘Leerhuis Joannes Evangelie’
Donderdag 8 november: 19.30 uur informatieavond voor vormelingen en ouders

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.
Woensdag 31 oktober gesloten, wel telefonisch bereikbaar

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a, 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, tel. 0411-623749.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr.F.vd Berk Tempeliersdal 28 T: 0411-622513
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. Henk Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96
Contactpersoon website: Jolanda Franken E jolanda.franken@jozef-parochie.nl

Beste kinderen van groep 3 tot en met 8,

Het lijkt nu nog ver weg maar wij van de werkgroep Kerstgezinsviering zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
Nu zijn we op zoek naar kinderen die ons daarbij willen helpen. Wij zoeken kinderen die graag willen voorlezen tijdens de H. Mis, kinderen die iets naar voren dragen, of graag willen collecteren. Ook doen we bij de Kerststal een klein toneelstukje.

We oefenen op woensdag 19 en 21 december van 14.00- 15.00 u Je mag een voorkeur aan taakje aangeven. Zijn er teveel kinderen die zich opgeven dan kijkt de werkgroep waar je ingedeeld wordt zodat je toch mee kunt helpen.

Het strookje mag je inleveren in de brievenbus van het Parochiehuis, Driehoeven 1a, bij Bianca Michels Kantstraat 55 of bij Jodi Sparidaens Kruisboogstraat 35 Graag aanmelden vóór 22 november 2018.
Werkgroep Kerstgezinsviering

-----------------------------------------------------------------------------------

Naam kind: …………………………………………………………
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:

□ Lezen
□ Gaven processie ( iets naar voren dragen)
□ Collecteren
□ Toneelstukje bij de Kerststal

Inleveren vóór 22 november

Ingevoerd op 29.10.2018 door victor