Nieuws Algemeen

Bericht van Progressief 96

Raadsvergadering donderdag 20 sep 2018.

Dankzij het gegeven dat de agenda een groot aantal hamerstukken bevatte is er één punt dat des te meer in het oog sprong: het bestemmingsplan buitengebied. Er lag namelijk een bestuursopdracht om het huidige bestemmingsplan te actualiseren.


Weliswaar werd het compliment van de VVD (de raad erbij betrekken) breed gedeeld maar Progressief 96 maakte toch een paar kanttekeningen. Het college pleitte namelijk voor een eenvoudig proces en een eenvoudige actualisatie , waardoor het nieuwe plan vóór 2021 onherroepelijk zal worden.
Als er iets is waarmee de gemeente Haaren over zijn grenzen heen regeert is het dat wel. Immers, de buitengebieden maken na de opsplitsing deel uit van de ontvangende gemeenten, en daar zit direct de spanning. Enerzijds is er het streven onze zaken op orde te hebben maar de andere gemeenten hebben ieder óók een structuurvisie; het Haarense bestemmingsplan moet wel daarop worden afgestemd. Bovendien is er sprake van nieuwe ontwikkelingen (o.a. in de Margriet) en maatschappelijke wensen (permanent wonen) en eisen (Natura 2000).
Er is dus uiterste zorgvuldigheid geboden en dat maakt het een hell of a job. Wethouder van Hal erkende dat ook. Daarnaast stelde hij voor om een klankbordgroep op te zetten om mee te praten en vooral om de richtlijnen aan te geven; daarmee haalde hij ook de kou uit de lucht voor de inspreker die namens de bewonersvereniging van het Fazant-, Eekhoorn- en Spechtbos (FESB) zijn zorgen had geuit.
De VVD kwam nog met een sympathiek amendement (aanvulling van aandachtspunten) en een even sympathieke motie (onderzoek doen naar permanent wonen in het Fazant-, Eekhoorn- en Spechtbos). De wethouder kon daar wel in mee gaan maar merkte fijntjes op dat de tekst vrijwel letterlijk in het bestuursakkoord was te lezen. Een beetje een motie na de maaltijd dus, maar dat deed geen afbreuk aan de eensgezindheid waarmee beide werden aangenomen.

De volgende raadsvergadering is op donderdag 1 november; dan wordt er in ieder geval tijd ingeruimd voor de Jeugdhulp en de WMO.

De fractie van Progressief 96 (info@progressief96.nl).

N.B. De redactie van LoHa wijst u als lezer er op dat de volgende raadsvergadering van de gemeente Haaren niet op 1 november zoals progressief meent in haar bericht, maar op donderdag 25 oktober.

Ingevoerd op 06.10.2018 door victor