Nieuws Haaren

2018-10-02-ambrosius.jpg St. Ambrosius

Bent u bij de Rabobank en hebt u een oproep om te stemmen in de Clubkas Campagne?

Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius vraagt uw stem!
Waaraan willen we het geld besteden?
Kort gezegd: een aantal projecten in het kader van ons
70 jarig bestaan.We noemen een paar:
Actie ‘hoogste zonnebloem’ voor kinderen van de basisschool.
Voorbeeldtuin met bloemen voor insecten waar het hele jaar door iets bloeit.
Insectenhotel in deze tuin.
Insectenhotel bij verzorginshuis Haarensteyn.
Introductiecursus voor belangstellenden (jong en oud) over bijen, insecten en bijenhouden

En natuurlijk: onze vereniging zet zich ook dit jaar weer in om zaadmengsels ter beschikking te stellen om nectar en stuifmeel leverende gewassen te stimuleren

U ons kunt helpen deze actie voort te zetten door uw stemmen aan ons te geven!

Ingevoerd op 02.10.2018 door victor