Nieuws Regio

Alzheimer Café

Op maandag 28 mei wordt in restaurant-zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer een avond van Alzheimer Café Regio ít Groene Woud georganiseerd.

Het thema van de avond is: Seksualiteit en intimiteit

Seksualiteit en intimiteit zijn een wezenlijk deel van het leven en dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van ons leven.

Vaak wordt dit onderwerp verbonden met jong, aantrekkelijk en een gezond lichaam.

Dat is niet terecht, want de beleving van seksualiteit en intimiteit is van alle leeftijden.

Wanneer je gaat dementeren verandert er veel.

Vaak is er weinig aandacht voor de seksuele gevolgen voor intimiteit en seksualiteit als er sprake is van dementie.

De seksuele behoefte kan toenemen en soms zelfs ongewenste vormen aannemen.

Maar de behoefte aan intimiteit kan ook helemaal verdwijnen, wat door een partner vaak als een gemis wordt ervaren.

De gastspreker zal ingaan op de veranderingen op seksueel vlak bij dementie en de invloed hiervan op de relatie.

Welke factoren veroorzaken een afname of toename in behoefte?

En hoe kun je omgaan met dergelijke veranderingen?

Gastspreker: Mw. I. van Kempen, seksuoloog/Gz psycholoog.Vanaf 19:00 uur is iedereen van harte welkom.

Het programma start om 19:30 uur en de avond wordt afgesloten om 21:30 uur.

De toegang is gratis.

Ingevoerd op 15.05.2018 door victor