Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 4.jpg Parochieberichten


Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag: 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: Christof van Buijtenen
Zang: Kerkkoor
Misintenties: familie Vermeulen- Mathijsen


Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nlZaterdag 12 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer
Zang: Samenzang
Misintenties: jaargetijde overleden ouders Harrie Vermeer en Marie Vermeer- Peijnenburg en hun schoondochter Ans Vermeer- van den Broek.

Zondag 13 mei 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer
Zang: Sine Nomine
Misintenties: Overleden en levende leden van de 3 Haarense gilden; overleden ouders Ties en Jo Schuurmans- Simons; Sjef van de Sande wegens de buurt; overleden ouders Jan en Riek van Nieuwburg- Verhagen; Marleen Simons- van Nieuwburg; Mevrouw Mensink

Door de week:
Woensdag 9 mei: 09.00 u rozenhoedje, 09.30 u Eucharistieviering
Donderdag 10 mei: Hemelvaart
Vrijdag 11 mei : 09.00 u rozenhoedje, 09.30 u Eucharistieviering
Maandag 14 mei: 18.30 u Eucharistieviering
Dinsdag 15 mei: 18.30 u rozenhoedje, 19.00 u Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Dinsdag 15 mei 19.30 u overleg webmasters
Woensdag 16 mei 12.00- 13.00 u Foto’s ophalen communie bij de Sprankel
woensdag 16 mei 19.30 u K.B.O bestuur

Agenda St. Jozef parochie: (St. Jozef Centrum, Oisterwijk)
Woensdag 9 mei: 20.00 uur lezing door Bisschop Odama uit Uganda.
Dinsdag 15 mei: 18.00 – 19.30 uur kinderclub St. Jozef

Tienerclub Club412:
Zaterdag 12 mei: 19.30 tot 21.30 uur voor tieners van 12 tot en met 16 jaar
In het jeugdhonk in de Voorhof aan de Kerkstraat 64 te Oisterwijk

Bereikbaarheid
Pastoor Francis De Meyer, Pastorie Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl


Kerksecretariaat in het parochiehuis, Driehoeven 1a, T: 0411-623749:
E-mail adres Parochiehuis: h.lambertus@jozef-parochie.nl
maandag 08.30 - 11.30 uur
woensdag 10.00 - 13.00 uur
vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Kerkbalans: Dhr. F. vd. Berk, Tempeliersdal 28,: T: 0411-622513.
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. Henk Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060.
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Kerkledenadministratie: secretariaat in het Parochiehuis, T: 0411-623749.
IBAN-reknummer Kerk H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: Jolanda Franken E: jolanda.franken@jozefparochie.nl


I.v.m. Pinksteren de Misintenties graag vóór 18 mei aanleveren

Bisschop Odama zal in onze parochie op woensdag 9 mei een lezing geven
met als onderwerp: Vorming van gemeenschap in de plaatselijke geloofsgemeenschappen binnen de Wereldkerk. Deze lezing zal plaatsvinden in
het St. Jozefcentrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk en vangt aan om 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.

Zondag 13 mei zal bisschop Odama voorgaan tijdens de Eucharistieviering
om 11:00 uur in de H. Joanneskerk te Oisterwijk. De H. mis in de St. Petruskerk komt hierdoor te vervallen.


Ingevoerd op 08.05.2018 door victor