Nieuws Regio

Lezing Solitaire bijen IVN Oisterwijk

Donderdag 3 mei Oisterwijk

In ons land komen naast de bekende honingbij, meer dan driehonderd soorten bijen voor. We noemen ze wilde bijen, omdat ze hier inheems zijn, dus "in het wild" voorkomen. De ruim twintig soorten hommels rekenen we ook tot onze wilde bijen. Zij vormen kolonies met vele dieren in één nest.


De meeste inheemse bijen doen echter alles alleen en heten daarom solitaire bijen. Omdat ze ons niet steken en dus niet lastig zijn, zijn ze onbekend. Vele van deze soorten zijn gespecialiseerd op bepaalde planten en worden sterk bedreigd door de negatieve invloed van de mens op de flora. De soorten zijn vaak genoemd naar hun uiterlijk of gedrag. Zo kunt u ondermeer aantreffen: zandbijen, koekoeksbijen, metselbijen, maskerbijen, behangersbijen, wolbijen, bloedbijen, zijdebijen, etc.
Pieter van Breugel uit Veghel houdt zich al jaren bezig met het bestuderen van deze dieren en het aanbieden van nestgelegenheid. Uit zijn eigen ervaring puttend en aan de hand van werkelijk unieke opnames, zal hij u op verzoek van IVN Oisterwijk en LNMH Haaren een wonderlijke insectenwereld voortoveren, die u onmiddellijk zal verleiden om in uw eigen omgeving meer en beter te gaan kijken.
Door zijn enthousiaste verhaal zult u geïnspireerd en rijker huiswaarts keren in het besef dat ook in uw directe omgeving juweeltjes van dieren een wonderlijk leven leiden. Het loont dus werkelijk de moeite om te komen!
De gratis lezing wordt gehouden op donderdag 3 mei om 20.00 uur in de Voorhof, Kerkstraat 64 in Oisterwijk.

Excursie Solitaire bijen

Zondag 6 mei Kampina

Tijdens deze wandeling gaan we op zoek naar nestplaatsen van solitaire bijen die in de Kampina voorkomen. De vroege soorten zijn gespecialiseerd op wilgen. Daar halen ze stuifmeel en nectar om dit dan als voedselvoorraad voor hun larven in de grond te stoppen. Soms op meer dan een kilometer van de wilgen op een schaars begroeide zandplek. Er kunnen op sommige plaatsen honderden nesten bij elkaar gevonden worden. Bij goed weer zijn de bijen dan ijverig in bedrijf en kunnen we hun gedrag waarnemen. Op meidoorn en andere bloemen komen andere solitaire bijen voor die ook vrijwel allemaal grondbewonend zijn. Soms is het een flinke puzzel om de soorten van elkaar te onderscheiden.
Koekoeksbijen kunnen we ook verwachten. Die verzamelen geen voedselvoorraad, maar alten dat door hun ‘waardbij’ doen. Ze leggen een ei in het nest van die waardbij en de larve die daar uit komt eet de aanwezige voedselvoorraad op.
Soms is de natuur wreed maar boeiend, prachtig en vaak onbegrepen.
Loop mee met deze gratis excursie en zoek mee naar de bijen van de Kampina onder leiding van Pieter van Breugel, bijendeskundige. Het is de moeite waard.

Ingevoerd op 16.04.2018 door victor