Nieuws Haaren

ha-2018-04-16-communicanten.jpg Parochieberichten

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


Zaterdag 21 april 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: Pastor Christof van Buijtenen
Zang: Samenzang
Misintenties: jaargetijde Harrie Kuypers en Marianne Robben- Kuypers.Zondag 22 april 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer
Zang: Kerkkoor
Misintenties: voor Priesterroepingen; overleden ouders van Loon- Mutsaers; Laurent en Maria Heesters- van Loon; overleden ouders Timmermans- Schellekens en familie; overleden ouders de Wit- Huyben en familie; uit dankbaarheid.

Door de week:
Woensdag 18 april 09.00 u rozenhoedje, 09.30 u Eucharistieviering
Donderdag 19 april 17.30 u aanbidding van het Allerheiligste, 18.00 u rozenhoedje, 18.30 u Eucharistieviering
Vrijdag 20 april 09.00 u rozenhoedje, 09.30 u Eucharistieviering
Maandag 23 april 18.30 u Eucharistieviering
Dinsdag 24 april 18.30 u rozenhoedje, 19.00 u Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Vrijdag 20 april: 13.30 u vluchtelingenwerk
Maandag 23 april: 19.30 uur Zonnebloem
Dinsdag 24 april: 19.30 uur N-Joy

Agenda St. Jozefparochie:
Donderdag 19 april: 19.30 uur: Cursus ‘Geloofsbelijdenis van de Kerk’ (St. Jozef centrum)

Bereikbaarheid
Pastoor Francis De Meyer, Pastorie Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl


Kerksecretariaat in het parochiehuis, Driehoeven 1a,T: 0411-623749:
E-mail adres Parochiehuis: h.lambertus@jozef-parochie.nl
maandag 08.30 - 11.30 uur
woensdag 10.00 – 13.00 uur
vrijdag 08.30 – 12.00 uur
Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese,
p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr. F. vd. Berk, Tempeliersdal 28,T: 0411-622513
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. Henk Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060.
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Kerkledenadministratie: secretariaat in het Parochiehuis, T: 0411-623749.
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: Jolanda Franken E: jolanda.franken@jozef-parochie.nl


Foto: Communicanten van de H.lambertuskerk Haaren 2018

Ingevoerd op 16.04.2018 door victor