Nieuws Esch

2018-03-08-esch-verkiezingbord-1.jpg ESCH let op UW Saeck,

Laat AUB je stem horen op 21 maart,
Juist NU

Op 4 oktober j.l. was er een Burgerpeiling binnen de gemeente Haaren.
In totaal kregen 11908 personen de gelegenheid om hun mening kenbaar te maken,
slechts 5159 (+3) maakten van deze mogelijkheid gebruik.
Helaas kozen 2893 personen voor een vrijwillige opsplitsing, dit waren slechts 729 stemmen meer dan de 2164 personen die kozen voor een zelfstandig voortbestaan van Haaren.Omgerekend heeft dus een groep van slechts 24% (2893 van 11908) het lot bepaald van de gemeente Haaren; nog geen kwart van de potentiele stemmers!!
Jammer dat meer dan 50% hun stem ongebruikt hebben laten liggen…………………….
Maar we moeten verder!

Woensdag 21 maart zijn er weer verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen deze keer.
Mogelijk denkt die zwijgende meerderheid van meer dan 50%, die het in oktober j.l. lieten afweten, dat deze gemeenteraadverkiezingen niet meer van belang zijn omdat Haaren toch wordt opgesplitst. Het tegendeel is waar. De komende 3 jaren zijn van cruciaal belang voor de huidige inwoners van de gemeente Haaren,
Er moeten nog heel, heel veel zaken geregeld worden. Wie gaat waar naar toe, waar komen de nieuwe grenzen te liggen, wie krijgt wat mee naar de nieuwe gemeente, welke voorzieningen moeten worden getroffen om de dorpskernen gezond en duurzaam leefbaar over te kunnen dragen aan de buurgemeenten, hoe wordt de erfenis verdeeld, of moeten we zeggen, hoe wordt de buit verdeeld.
Ook nu geldt weer, nog meer zelfs, laat van je horen, laat je stem niet verloren gaan, ga stemmen en kies daarbij voor Esch (zodat Esch zelf nog mee kan beslissen over die nabije toekomst van Esch) en die toekomst begint NU bij U.
ja ,ook bij U.
Mensen ga AUB stemmen op 21 maart en laat je stem niet verloren gaan.

Christien Pijnenburg,
ESCH, 1 maart 2018


Ingevoerd op 07.03.2018 door victor