Nieuws Esch

2018-03-05-gemeente3.jpg OPENING WATERONTDEKPLEK DE KIKKERTUIN OP BOOMFEESTDAG

Woensdag 14 maart is het eindelijk zover: alle leerlingen van basisschool Willibrordus in Esch openen De Kikkertuin. De Kikkertuin is de naam van de bijzondere, educatieve waterontdekplek die achter de school en dichtbij de Essche Stroom ligt. Deze plek maakt onderdeel uit van de aangelegde natuurzone langs de Essche Stroom.

De opening wordt gecombineerd met de 61e viering van de Nationale Boomfeestdag. De basisschoolkinderen uit Esch mogen zelf de aanplanting van De Kikkertuin verzorgen. Daarmee staat voor hen de gehele woensdagochtend in het teken van natuurontwikkeling en samenwerken. Als afsluiting geven watergraaf Peter Glas en wethouder Eric van den Dungen van de gemeente Haaren om 12.00 uur het officiële startsein, vanaf dan mag er in De Kikkertuin gespeeld én ontdekt worden. Iedereen is hierbij van harte welkom.De Kikkertuin
Het grote stuk grasland achter de Willibrordusschool is een echt paradijsje geworden. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor dieren en planten. De waterontdekplek bestaat uit twee delen; een deel dat voor publiek toegankelijk is en een deel dat echt alleen is bestemd voor ontwikkeling van natuur. De leerlingen van de school hebben bijgedragen aan het ontwerp van het speelgedeelte. Al in 2014 is hiermee gestart. Toen hebben de kinderen, van groep 1 tot groep 8 indrukwekkende maquettes gemaakt van hun ideale water- en natuurplek. Ook is de leerlingenraad een dagje mee op excursie geweest naar een natuurspeeltuin in Oisterwijk. Alle wensen en ideeën heeft Landschapsarchitect Kees Ykema vervolgens omgezet tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd aan de school en de directe omwonenden. Het is enorm enthousiast ontvangen. Dankzij aannemer Jan van den Boomen ligt er nu een poel met een houten vlonder van waaraf de kinderen waterbeestjes kunnen scheppen. Zij hebben een uitkijkpunt van boomstammen, een speelboom en een waterpomp aangelegd.

Prijsvraag
De Kikkertuin is de nieuwe naam van de waterontdekplek. De naam is bedacht door Séline Witlox. In mei 2016 schreef Waterschap De Dommel, samen met de gemeente Haaren, een prijsvraag uit voor alle leerlingen van de school. Met de vraag: verzin een nieuwe, mooie naam voor de waterontdekplek. De jury koos uit 85 inzendingen de naam die Séline had ingestuurd. Zij heeft daarmee een bijzondere prijs ontvangen en mag tijdens de opening op 14 maart het informatiebord onthullen.

Boomfeestdag en opening De Kikkertuin
Woensdag 14 maart is de Nationale Boomfeestdag. In de gemeente Haaren wordt dat in Esch gevierd. Bijzonder is dat alle leerlingen mee mogen helpen en dat zij hiermee zelf de laatste hand leggen aan de inrichting van De Kikkertuin. Naast het aanplanten zijn er verschillende workshops. Zo maken de kinderen een natuurwandeling en werken ze samen aan een wensboom, een groot insectenhotel en vogelhuisjes. Dit gebeurt in samenwerking met vrijwilligers zoals de bijenhoudersvereniging St. Ambrosius, natuurvereniging LNMH en Stichting Samen Bezig.
De ochtend wordt afgesloten met de feestelijke opening van De Kikkertuin. Dit officiële moment vindt plaats om 12.00 uur en duurt tot 12.30 uur. Hierbij zijn ouders en omwonenden ook uitgenodigd.

Stapstenen
De opgave om de oevers van de Essche Stroom natuurvriendelijk in te richten was in Esch best ingewikkeld. Omdat de huizen en tuinen direct aan de beek liggen, is hier te weinig ruimte om de beek te laten meanderen. Door dit gebrek aan ruimte zijn er echter unieke initiatieven ontstaan. De oplossing was om zo dicht mogelijk in de buurt van de Essche Stroom enkele kleine natte natuurgebiedjes in te richten, met poelen, houtwallen en loofbosjes. Die gebieden zijn voor dieren en planten ‘stapstenen’ naar aangrenzende natuurgebieden. In Esch zijn er drie van dit soort stapstenen aangelegd: de waterontdekplek achter de Willibrordusschool, ’t Haventje bij de Haarensebrug en het Essche loopje ten noorden van de Runsdijk. Aannemer Jan van den Boomen is op 8 januari gestart met de werkzaamheden uit en verwacht deze eind april volledig af te ronden.

Samenwerking en financiering
Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. De gemeente Haaren draagt financieel bij aan de realisatie van ’t Haventje. De gemeente neemt na de aanleg het eigendom over van een deel van ’t Haventje en een deel van de waterontdekplek.

Ingevoerd op 07.03.2018 door victor