Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 4.jpg Parochienieuws

Zaterdag 10 maart 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Samenzang
Misintenties: overleden ouders Bertens- van Esch; Jan en Mien van de Sande- van Esch.

Zondag 11 maart 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Sine Nomine
Misintenties: overleden ouders van de Bruggen- van de Meyden; Ties Teurlinx.


Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


Door de week:
Woensdag 7 maart 09.00 u rozenhoedje, 0.30 u Eucharistieviering
Donderdag 8 maart 17.30 u aanbidding van het Allerheiligste, 18.00 u rozenhoedje, 18.30 u Eucharistieviering
Vrijdag 9 maart 09.00 u rozenhoedje, 09.30 u Eucharistieviering
Maandag 12 maart 18.30 u Eucharistieviering Misintentie: Christa Beckers
Dinsdag 13 maart 18.30 u rozenhoedje, 19.00 u Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Woensdag 7 mrt: 12.30 u repetitie kinderkoor
Woensdag 7 mrt: 13.30 u overleg werkgroep gezinsviering/Palmpasen
Woensdag 7 mrt: 16.00 u repetitie gelegenheidskoor
Donderdag 8 mrt: 19.30 u repetitie Kerkkoor

Agenda St. Jozefparochie:
Woensdag 7 mrt: 18.30u met warme maaltijd (pastorie Joanneskerk)
Donderdag 8 mrt: 19.30u cursus geloofsbelijdenis van de kerk (Sint Jozefcentrum)

Tienerclub Club412:
Zaterdag 10 maart: 19.30 tot 21.30 uur voor tieners van 12 tot en met 16 jaar
In het jeugdhonk in de Voorhof aan de Kerkstraat 64 te Oisterwijk

Bereikbaarheid
Pastoor Francis De Meyer, Pastorie Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl


Kerksecretariaat in het parochiehuis, Driehoeven 1a, T: 0411-623749:
E-mail adres Parochiehuis: h.lambertus@jozef-parochie.nl

maandag 08.30 - 11.30 uur
woensdag 10.00 – 13.00 uur
vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese,
p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr. F. vd. Berk, Tempeliersdal 28, T: 0411-622513.
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. Henk Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060.
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Kerkledenadministratie: secretariaat in het Parochiehuis, T: 0411-623749.
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.

VASTENACTIE “Gaan waar niemand gaat.”
De sloppenwijken in Mbala, Zambia, waar je bijna niet kunt komen, maar waar
de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria proberen om mensen met
HIV te stimuleren om een eigen bestaan op te bouwen. Meer informatie is te vinden op onze website www.jozef-parochie.nl Wilt u deze actie steunen dan
kunt u uw bijdrage storten op:
Banknr: NL 68 RABO 0118100696, t.n.v. St. Jozef parochie o.v.v. vastenactie”

Op weg naar Pasen met 10 iconen
Tentoonstelling en bezinningsavond in de St. Petruskerk Vanaf 19 maart zullen er in de St. Petruskerk te Oisterwijk 10 nieuwe iconen worden tentoongesteld aan het publiek. De iconen met het thema “Op weg naar Pasen” zijn geschilderd door de bekende Nederlandse iconograaf Geert Hüstegge jr..

In het kader van de veertigdagentijd waarin we ons bevinden, organiseert de parochie een bezinningsavond rondom deze prachtige iconen. Deze avond vindt plaats op donderdag 22 maart, ontvangst in het St. Jozef Centrum (naast de Petruskerk) en vangt aan om 19.30 uur.

Ingevoerd op 07.03.2018 door victor