Nieuws Haaren

Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
VIERINGEN
De anderhalve meter regel blijft van kracht. Geef elkaar geen hand , Hoest of nies in de binnenkant van uw ellenboog. Als u verkouden bent of koorts hebt blijf dan thuis. Voor de gehele parochie is de zaterdagavond viering om 17.00 uur in de Joanneskerk in Oisterwijk .

EXTRA MAATREGELEN MBT CORONAVIRUS
In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus en de kerken in Nederland n.a.v. zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.
De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:
• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
• Er is een advies van de regering dat aanwezigen een mondkapje dragen

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
• Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
• Samenzang is niet toegestaan
• Bij binnenkomst handen ontsmetten
• Houd 1,5 meter afstand
• Thuisblijven bij verkoudheid of ziekte.

Ook in de komende week, na 11 oktober zal weer overleg plaatsvinden met de minister en R.K Kerk. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op de website Jozef-parochie.nl.
De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Zie ook website: https://www.bisdomdenbosch.nl/reactie-r-k-kerk-op-oproep-minister-grapperhaus/
ZONDAG 18 oktober : 09.30 Eucharistieviering
Misintenties: Jans van den Boer; Familie Brekelmans - van Haaren; Laurent en Maria Heesters - van Loon; Ouders van Loon - Mutsaers

Vieringen door de week:
Donderdag 15 okt: 8.10u Rozenhoedje 8.30u Aanbidding 9.00u Eucharistieviering
Maandag 19 okt : 18.00u Rozenhoedje 18.30u Eucharistieviering

ZONDAG 25 oktober : 09.30 Eucharistieviering
Misintenties: Frans Brock vanwege zijn verjaardag; Uit dankbaarheid;
Jaargetijde Sjef van de Sande; Overleden ouders J van de Sande - Vermeer; Overleden familie P. van Dooren - Meulenbroeks; Jans Brekelmans;
Mariet Pijnenborg vanwege haar sterfdag; Mien Teurlinx - Verstijnen; Pastoor Verrijt; Overleden leden van de KBO

Vieringen door de week:
Donderdag 22 okt: 8.10u Rozenhoedje 8.30u Aanbidding 9.00u Eucharistieviering
Misintentie: priesterroepingen
Maandag 26 okt : 18.00u Rozenhoedje 18.30u Eucharistieviering

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 09.30-11.00u /woe 10.00-13.00u

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboorte-
kaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl

DE ALPHACURSUS GAAT ONLINE!!
Voor de tweede keer hebben we onze Alpha cursus moeten annuleren vanwege de de coronabesmettingen en de maatregelen vanuit de overheid en kerken. Maar wij hebben goed nieuws!! Er is namelijk een alternatief: de Alpha online.

Wat is Alpha? De “Alpha” is een beginnerscursus voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. Maar ook voor diegene die zijn geloof wil verdiepen of wil groeien in persoonlijke ontwikkeling of in relatie met God.

Alpha online Eerlijke gesprekken in onzekere tijden, die willen we graag samen hebben bij de Alpha cursus. En dat kan in deze tijd ook online. Duizenden mensen over de hele wereld hebben de afgelopen maanden Alpha online gevolgd, en we horen enthousiaste verhalen. Het is geen standaard-online training, dat je in je eentje doet, maar je bent onderdeel van een vaste groep, die samen op ontdekkingsreis gaat. Ook al kunnen we niet fysiek bij elkaar zijn, het delen van gedachten, vragen, ervaringen, wat ons beweegt, ... blijft de kern van elke bijeenkomst. Voor sommigen is het zelfs makkelijker om online aan te sluiten, vanwege praktische redenen (geen oppas nodig, op tijd thuis als je de volgende ochtend vroeg op moet) of omdat ze het fijner vinden als ze vanuit hun vertrouwde thuis nieuwe dingen kunnen ontdekken. Soms praat het ook makkelijker dan wanneer je met een grotere groep bij elkaar bent. Zeker ook voor mensen met gezondheidsproblemen, die op dit moment hun sociale contacten liever beperken, biedt Alpha online een veilige uitkomst, en je hoeft geen bijeenkomst te missen, als je verkoudheidsklachten hebt of een zieke huisgenoot. En nog een pluspunt: je kunt van overal ter wereld deelnemen en dus ook aansluiten wanneer je niet (meer) in Oisterwijk, Moergestel of Haaren woont.

Hoe en wat Ben je huiverig voor de technische aspecten? Wij helpen je daar graag mee. We beginnen met Alpha online op dinsdag 20 oktober om 20 uur. Iedere bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur. We kijken naar de inleiding van de avond (een filmpje) en vervolgens gaan we samen hierover in gesprek.

Voor vragen of informatie? Neem contact op via alpha.oisterwijk@gmail.com Hopelijk tot binnenkort online!


Ingevoerd op 13.10.2020 door victor