Nieuws Haaren

Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
VIERINGEN
De anderhalve meter regel blijft van kracht. Geef elkaar geen hand, hoest of nies in de binnenkant van uw ellenboog. Als u verkouden bent of koorts hebt blijft u dan thuis.
Voor de gehele parochie is de zaterdagavond viering om 17.00 uur in de Joanneskerk in Oisterwijk .

ZONDAG 4 oktober 09.30 Eucharistieviering
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Mien Bekkers - van Hulten; Sjef van de Wiel; Adrianus Heesters;
Johanna Vugts; Rieka Scheffers- van Logten en Marinus Scheffers;
Frans van Hooft (jgt); Hennie van Lier-Maessen

Na de Eucharistieviering bent u van harte welkom in het parochiehuis voor een kopje koffie of thee. De tafels staan zodanig opgesteld om de afstand te kunnen waarborgen. Bij binnenkomst dient u uw handen te reinigen.

Vieringen door de week:
Donderdag 1 okt 08.10u Rozenhoedje 08.30u Aanbidding 09.00u Eucharistieviering
Maandag 5 okt : 18.00u Rozenhoedje 18.30u Eucharistieviering

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a, T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl. Open : ma 09.30-11.00u /woe 10.00-13.00u

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboorte-
kaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.

SLUITING MARIA KAPEL IN DE HERFST EN WINTER
Nu de herfst weer begonnen is sluiten we de Maria kapel bij de kerk om 16.00 uur. Bij zeer slecht weer, storm, sneeuw en gladheid zal de kapel gesloten blijven.


Met voldoening wordt teruggeblikt op de Vormselviering 26 september.
Na enkele maanden van afwisselende voorbereiding en opeens een onderbreking vanwege het coronavirus, was het toch eindelijk zover. Afgelopen zaterdag 26 september ontvingen 22 jongens en meisjes uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk in een versierde Petruskerk het sacrament van het Heilig Vormsel uit de handen van Mgr. R. Mutsaerts. Met pijlen in de hand waarop de vruchten van de Heilige Geest stonden geschreven en brandende fakkels kwamen de vormelingen in processie naar voren. Tijdens de feestelijke viering hernieuwden de vormelingen, met hun brandende doopkaars in de hand, de doopbelijdenis. Waarna de bisschop de vormelingen onder gebed hun de handen oplegde. Vervolgens werd ieder afzonderlijk met het heilig Chrisma gezalfd, bijgestaan door hun ouders.
De inspirerende woorden van de bisschop die het verhaal vertelde van Tom was heel herkenbaar: kleine dingen kunnen het verschil maken en daarvoor hoef je niet volwassen te zijn! We mochten genieten van de muzikale bijdrage van de band Up-Side Down die bijdroeg aan de sfeer van de viering. Proficiat aan al deze jongens en meisjes en hun ouders!
Dank aan Mgr. Rob Mutsaerts en een bijzondere dank aan Nelleke, Jolanda, Corry, Bart en Jeanne voor al hun inzet!

Afscheid van Harrie Termeer als organist van het kerkkoor. Afgelopen zondag hebben we aan het einde van de eucharistieviering even stilgestaan bij het afscheid van Harrie Termeer als organist van het kerkkoor. Al sinds 1991 was Harry actief. Eerst als organist en in 1999 nam hij ook het stokje over als dirigent van het kerkkoor. In 2013 kreeg het koor een nieuwe dirigent en werd Harrie weer organist.
Bijna 30 jaar was Harrie verbonden met het kerkkoor.

Gelukkig hoeven we nog niet helemaal afscheid te nemen van Harrie. Zijn activiteiten als dirigent bij het gelegenheidskoor en als organist bij de Gregoriaans koor blijft hij op vrijwillige basis voortzetten. Tevens blijft hij beschikbaar als organist om de vieringen zonder koor te begeleiden.


Harrie bedankt voor al die jaren dat je het kerkkoor hebt begeleid als dirigent en je mooie muzikale orgelwerk.

Ingevoerd op 28.09.2020 door victor