Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 2.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


VIERINGEN IN HET WEEKEND

In verband met voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van het coronavirus zijn er in ieder geval tot 13 april geen publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op zondag. De doordeweekse Eucharistievieringen gaan vooralsnog door in onze kerken.

De Mariakapellen in onze kerken blijven open voor persoonlijk gebed.IM MEMORIAM
In de leeftijd van 89 jaar is overleden Jeanne van Alphen- Burgmans Haar uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden, We wensen haar familie veel sterkte toe en Jeanne rust in Vrede

VIERINGEN DOOR DE WEEK:
Donderdag 26 mrt 8.10u Rozenhoedje 8.30u Aanbidding 9.00u Eucharistieviering
Maandag 30 mrt: 18.00u Rozenhoedje 18.30u Eucharistieviering

Donderdag 2 apr8.10u Rozenhoedje 8.30u Aanbidding 9.00u Eucharistieviering
Maandag 6 apr: 18.00u Rozenhoedje 18.30u Eucharistieviering


MET PALMZONDAG EN PASEN ZIJN ER GEEN PUBLIEKE LITURGISCHE VIERINGEN.
De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen, gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Missen door de week: De Eucharistievieringen door de week gaan vooralsnog door in onze kerken, op de bekende tijden. In Park Stanislaus te Moergestel is er op Woensdag om 19.00 uur geen eucharistieviering. De eucharistieviering zal nu plaats vinden in de Kerk van Moergestel op woensdag om 19.00 uur. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is.

Doopvieringen en uitvaarten: Doopvieringen en uitvaarten zullen sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed: De Mariakapellen in onze kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars te laten branden. De vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend om 9.00 uur en iedere avond om 19.00 uur een Eucharistieviering uit. (Radio Maria is als app te downloaden en te beluisteren via DAB+.)

Moge Gods zegen ons nabij zijn, onder de bescherming van de Moeder Gods.

Meer informatie zie onze website www.jozef-parochie.nl en de website van ons bisdom: www.bisdomdenbosch.nl

KLOKKEN LUIDEN VAN TROOST EN HOOP:
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Ook binnen onze parochie helpen we mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luiden we de klokken van onze kerken op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!

VASTENACTIE AGWARA

Het coronavirus zet onze wereld op zijn kop. Blijf binnen en houd afstand, is het dwingende advies. Ook al is de kerk hier gesloten een kaarsje opsteken thuis of in een van de Mariakapellen kan altijd nog. Maria is voor veel mensen een toevlucht in nood.
Mocht u de wens hebben iets extra’s voor uw medemens te doen dan vragen wij uw aandacht voor ons Vastenproject. Hopelijk wilt u dit ontzettend goede project van Sander Kesseler steunen, want het is zo hard nodig: Water opvangen en later over het land brengen, opleiding voor vrouwen in landbouwmethoden en dan in latere jaren voedselopbrengsten. Op de website van Vastenactie kunt u alles lezen over ons vastenproject. Tijdens de burgeroorlog in het noorden van Oeganda stortte de landbouwsector in. De bevolking was jarenlang afhankelijk van voedselhulp. De parochie van Kitgum leert lokale vrouwen en vluchtelingen uit Zuid-Soedan gewassen verbouwen. Dat maakt hen economisch zelfstandig en brengt de lokale voedselproductie weer op gang.
Wat willen we bereiken? Dit project richt zich op het verbeteren van de economische positie van lokale vrouwen en vluchtelingen in het kamp, zodat zij zichzelf kunnen onderhouden. Ook beoogt het project een gevoel van eenheid en vreedzaamheid te bevorderen tussen de lokale gemeenschap en de mensen in het vluchtelingenkamp.
Hoe kunnen we steunen? Doneren kan op drie manieren.
1.Via de website www.vastenactie.nl/projecten. Ga dan naar het project Landbouwtraining voor vrouwen en vluchtelingen in Oeganda en gebruik de knop doneer nu voor dit project.
2.Op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0000 5850 t.n.v. Vastenactie 2020 onder vermelding van 401406.
3.Opsturen van de machtiging op het Vastenzakje. (Wees voorzichtig met contant geld.)

Onze hartelijke dank voor uw steun.
Het is een vreemde vastentijd, maar er is meer stilte dan meestal het geval is….


Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.

In verband met de afspraken rondom het coronavirus zijn we alleen telefonisch en via de e-mail bereikbaar.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboorte-
kaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.

Ingevoerd op 23.03.2020 door victor