Nieuws Haaren

Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
ZATERDAG 14 mrt 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: N-Joy
Misintenties: Zus Mensink

ZONDAG 15 mrt 09.30 Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Pastoor Verrijt

DOOP
Zondag 15 maart om 15.00 uur wordt Julia Zondag via het H. Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Welkom Julia

Vieringen door de week:
Donderdag 12 mrt 8.10u Rozenhoedje 8.30u Aanbidding 9.00u Eucharistieviering Misintenties: jaargetijde Christa Beckers
Maandag 16 mrt: 18.00u Rozenhoedje 18.30u Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Woensdag 11 maart: 15.00 uur repetitie Gelegenheidskoor
Donderdag 12 maart: 19.30 uur repetitie Kerkkoor
Maandag 16 maart: 19.00 uur repetitie Gregoriaans koor

Agenda St. Jozefparochie: (Kerkstraat 95a, Oisterwijk)
Donderdag 12 maart: 16.00-17.30 uur 6e bijeenkomst Vormselvoorbereiding.
Dinsdag 17 maart: 18.30 21.30 uur: 3e bijeenkomst Alpha-cursus in het Jozefcentrum naast de Petruskerk

Tiener en Jongerenclub Club412
Zaterdag 14 maart 19.30 21.30 uur Tiener en Jongerenclub in de Voorhof in Oisterwijk. Alle jongeren tussen de 12 en 16 jaar zijn van harte welkom.

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij gesloten wel telefonisch bereikbaar.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboorte-
kaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.VASTENACTIE Project AGWARA = KALEBAS
Ons Vastenproject is opgezet ter bestrijding van armoede en honger door priester Sander Kesseler. Het is zijn doel om het water wat er valt in de vorm van regen beter te verdelen over het jaar. Er komt over het jaar gezien wel genoeg hemelwater naar beneden, maar alles valt er in een half jaar. De andere helft van het jaar is alles kurkdroog en stoffig en groeit er maar heel weinig. We weten allen hoe droog de zomer van vorig jaar en vooral die van 2018 was. Maar dat is een zwakke afspiegeling van de droogte daar. Aan de kwaliteit van de grond ligt het niet, die is vruchtbaar genoeg. Het plan van priester Sander omvat het opvangen en bewaren van regenwater in het natte seizoen voor irrigatie van de gewassen in de droge periode. Dit project gaat drie jaar duren. Aan het project gaan 400 vrouwen deelnemen. Vrouwen zijn in Oeganda de spil van de voedselvoorziening. Het project start met de aanschaf en het plaatsen van dakgoten op een twintigtal gebouwen, waaronder de kerk van de parochie. Zo wordt het water opgevangen in een ondergrondse tank van 50.000 liter. Daar kan het worden opgeslagen om te gebruiken tijdens de droge periode.

Donatie Vastenactie:

NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie 2020 ovv het projectnummer 401406

Ingevoerd op 09.03.2020 door victor