Nieuws Haaren

Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nlZATERDAG 25 jan 19.00 uur Gezinsviering voorstellen communicanten
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: N-Joy
Misintenties: Eerste jaargetijde Jo van de Pas

ZONDAG 26 jan 09.30 Eucharistieviering
Celebrant: em. Pastoor Christof van Buijtenen
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Jans Brekelmans; bijzondere intentie voor Peter en Ellen de Wit- Kragtwijk; Hennie van Lier-Maessen.

Vieringen door de week:
Donderdag 23 jan 8.10 uur Rozenhoedje 8.30 uur Aanbidding 9.00 uur Eucharistieviering misintentie: priesterroepingen
Maandag 27 jan: 18.00 uur Rozenhoedje 18.30 u Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Dinsdag 21 jan: 19.30 uur N-Joy
Woensdag 22 jan: 15.00 uur repetitie gelegenheidskoor
Donderdag 23 jan: 19.30 uur repetitie Kerkkoor

Agenda St. Jozefparochie: (Kerkstraat 95a, Oisterwijk)
Donderdag 23 jan: 16.00 uur 3e bijeenkomst vormselvoorbereiding

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboorte-
kaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl


GEZINSVIERING VOORSTELLEN COMMUNICANTEN HAAREN
Op zaterdag 25 jan om 19.00 uur is er in de H. Lambertuskerk in Haaren een gezinsviering met het thema: ‘Komt; volgt Mij’ waarbij de communicanten uit Haaren zich voorstellen aan de geloofsgemeenschap. Deze viering zal muzikaal ondersteund worden door N-Joy. U bent allen van harte welkom tijdens deze eucharistieviering.

ACTIE KERKBALANS 2020
Komende weken vragen wij vragen uw aandacht voor een financiële bijdrage onder het motto: ‘Geef voor je Kerk’ Komende weken leest u hierover via de Nieuwsklok, klokje en onze website U kunt daarin zien en lezen hoe we binnen onze kerken aandacht en zorg hebben voor elkaar en waarom we uw bijdrage daarbij hard nodig hebben. Wilt u uw steentje bijdragen dan kan dat op rekeningnummer NL56 RABO 0118 1207 00 t.n.v. Sint Jozef parochie o.v.v. actie Kerkbalans. Volgende week leest u meer over de actie Kerkbalans 2020

OPBRENGST ADVENTSACTIE Wát geweldig!
De opbrengst van de adventsactie is bekend: € 2.673,57!!
Wat zullen ze blij zijn in Ubà, Brazilië in het kinderhuis Casa do Guri! Daar kunnen veel kinderen en moeders blij mee gemaakt worden, met een verbeterd huis en verse groenten. In de loop van het jaar zullen we horen wat ze er precies van gekocht hebben. Heel hartelijk dank!

PAROCHIEDAG KOREN THEMA: ONS GLORIA – ZIJN LOFPRIJS
Op zaterdag 15 februari aanstaande, wordt er in onze parochie een dag georganiseerd door en voor alle koorleden uit onze parochie. Daarnaast zijn alle mensen die graag zingen en geïnteresseerd zijn in de zangtraditie van de katholieke kerk, het hoe, wat en waarom daarvan, van harte welkom om deel te nemen! We beleven samen een dag met veel zang, een voordracht, koffie/thee en een heerlijke lunch rond het thema “Ons Gloria – Zijn Lofprijs”. We sluiten de dag om 17 uur af met de avondmis in de Joanneskerk waar we gezamenlijk de mis zingend opluisteren. Het volledige programma kunt u vinden op: www.jozef-parochie.nlAanmelden en info via: secretariaat@jozef-parochie.nl T: 013-5213376. Tijd: 11.00 tot 17.00 uur.
Plaats: St. Jozefcentrum, Kerkstraat 95 Oisterwijk. Het is ook mogelijk om u aan te melden voor een gedeelte van de dag. Graag bij opgave aangeven of u wel of niet deelneemt aan de lunch. De deelname aan deze dag en de lunch is gratis.

Ingevoerd op 20.01.2020 door victor