Nieuws Haaren

Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
W: www.jozef-parochie.nl


ZATERDAG 9 nov 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: em. Pastoor Christof van Buitenen
Zang: Samenzang
Misintenties: bijzondere intentie

ZONDAG 10 nov 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: Mgr. Rob Mutsaers
Zang: Sine Nomine
Misintenties: Maria van Beers- van Hooft; Sjef Dekkers en overleden familie; Nicolaas en Johanna Habraken- van Beers; Ellen de Wit- Kragtwijk wegens haar verjaardag.

Vieringen door de week:
Donderdag 7 nov. 8.10 uur Rozenhoedje 8.30 uur Aanbidding en 9.00 uur Eucharistieviering.
Maandag 11 nov: 18.00 uur Rozenhoedje 18.30 u Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Woensdag 6 november 19.30 u vergadering K.B.O. bestuur
Donderdag 7 november 19.30 u repetitie kerkkoor
Maandag 11 november 19.30 u vergadering Zonnebloem

Tiener en Jongerenclub Club412 (Kerkstraat 62, Oisterwijk)
De eerstvolgende clubavond is op zaterdag 9 november van 19.30 – 21.30 uur. Alle jongeren tussen de 12 en 16 jaar zijn van harte welkom.

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-10.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje naar het Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.


Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 13 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: J. Franken E: jolanda.franken@jozef-parochie.nl


INFORMATIEAVOND VORMSEL

Dinsdag 12 november 19.30 - 20.30 uur is er een informatie avond voor vormelingen en ouders/verzorgers. U bent samen met uw kind van harte welkom op deze avond waar wij u informatie zullen geven over het Vormselproject, het verloop van de voorbereidingen en over de Vormselviering zelf. Deze informatieavond vindt plaats in het St. Jozefcentrum, Kerkstraat 95a, Oisterwijk. Meer informatie is te vinden op onze website


BRIEF BLAUWE ZUSTERS ADVENTSACTIE 2018

Moeder Maria van Caacupé de Locaal Overste van de ‘Blauwe Zusters’ heeft een brief geschreven naar de parochie om haar dank uit te spreken over de bijdrage die ze hebben mogen ontvangen vanuit de Adventsactie van 2018. De opbrengst was € 2720,98 euro. Hier hebben ze o.a. reparatiekosten van kunnen betalen, goede voeding en maaltijden voor het tehuis kunnen verzorgen en leerkrachten kunnen betalen die voor de bijscholing van de kinderen zorgen.

Moeder Maria van Caacupé sluit de brief af met: “We zijn u zeer dankbaar voor uw vrijgevigheid voor deze kinderen en jongeren die aan ons zijn toevertrouwd. Moge God u rijkelijk zegenen voor uw grote vrijgevigheid

De volledige brief en foto’s kunt u lezen en bekijken op onze website.

Ingevoerd op 04.11.2019 door victor