Nieuws Gemeente

ParochienieuwsKerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


VRIJDAG 1 nov: 19.00 uur Eucharistieviering ALLERHEILIGEN
In de H. Joanneskerk in Oisterwijk
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Kerkkoor

ZATERDAG 2 nov: 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: em. pastor Ad Kennes
Zang: Sine Nomine
Misintenties: Zus Mensink

ZONDAG 3 nov: 09.30 uur Eucharistieviering ALLERZIELEN met aansluitend zegeningen van graven en urnenplaatsen.
Celebrant: Em. Pastoor van Christof van Buitenen en diaken Vincent te Plate
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Eerste jaargetijde van Manny v.d. Brand- Kamphuis; Petra Vermeulen; Francien Pijnenborg en overleden familie; Ellen de Wit- Kragtwijk; overleden ouders Heymans- van Haaren en overleden familieleden; Anneke van Hooft- van de Sande wegens de K.B.O; voor alle overleden parochianen; Ans Vermeer- van de Brand vanwege haar verjaardag.

Na de H. mis van 9.30 uur en/of na de gravenzegeningen bent u van harte welkom in het parochiehuis voor een kopje koffie/thee

Door de week:
Donderdag 3 oktober: 8.10 uur Rozenhoedje 8.30 uur Aanbidding 9.00 uur Eucharistieviering
Maandag 7 oktober: 18.00 uur rozenhoedje, 18.30 uur Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk
Donderdag 31 oktober 19.30 uur Kerkkoor
Maandag 4 november 17.30 uur Gedenkplaats

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.
Doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a, 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr.Fvd Berk Tempeliersdal 28 T: 06-80 14 13 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. H. Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96
Contactpersoon Website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl


ALLERZIELEN
Op deze dag staan we stil bij al onze overledenen. We denken aan al die mensen die ons in geloof zijn voorgegaan. Het verlies van een dierbare door de dood laat diepe sporen achter in een mensenleven.
Na zon verlies is vaak nog dagelijks de pijn en het gemis te voelen. Juist in deze periode van het jaar als de bladeren vallen, de natuur in rust gaat en het daglicht mindert willen wij ons verbinden met die mensen die ons zijn voorgegaan en waarvoor wij bidden dat zij voor eeuwig mogen leven in Gods Liefde en Licht. In onze parochiegemeenschap nemen de overledenen een belangrijke plaats in. Hun namen staan vermeld op de houten kruisjes, welke achter in onze kerken hangen. Tijdens de eucharistieviering op 3 november gedenken wij onze dierbare overledenen van wie wij in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Aansluitend aan de viering zullen de graven en urneplaatsen worden gezegend op onze begrafenisplaats.

Ingevoerd op 01.11.2019 door victor