week 8 – 21 februari 2018
STEMMEN 21 MAART 2018

Gemeenteraadsverkiezing 2018

Toegekende lijstnummers gemeenteraadsverkiezing woensdag 21 maart 2018

In een openbare zitting van 9 februari 2018 heeft het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van gemeente Haaren nummers toegekend aan de kandidatenlijsten, die op 5 februari zijn ingediend:

Samenwerking ‘95
Progressief ‘96
CDA
VVD


Verder lezen >>>
week 7 – 14 februari 2018
STEMMEN 21 MAART 2018

Gemeenteraadsverkiezing 2018

Toegekende lijstnummers gemeenteraadsverkiezing woensdag 21 maart 2018

In een openbare zitting van 9 februari 2018 heeft het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van gemeente Haaren nummers toegekend aan de kandidatenlijsten, die op 5 februari zijn ingediend:

Samenwerking ‘95
Progressief ‘96
CDA
VVD

Er zijn geen lijsten ongeldig verklaard.


Verder lezen >>>
week 6 – 7 februari 2018
AANGIFTE VAN GEBOORTE- EN OVERLIJDEN MET CARNAVAL GEWIJZIGD

Met carnaval is het gemeentehuis gesloten. Uitzondering hierop is de aangifte van geboorte of overlijden.


Verder lezen >>>
week 5 – 25 januari 2018
AANWIJZING ONBEZOLDIGD AMBTENAAR en TOEZICHTHOUDER

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Haaren, voor zover het ieders bevoegdheid betreft, maken bekend dat:


Verder lezen >>>
week 4 – 18 januari 2018
ADRESONDERZOEKEN IN GEMEENTE HAAREN
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze Basis Registratie Personen, waar alle gegevens van onze inwoners in staan, op orde is. Dan is het ook belangrijk, dat iedereen op het juiste adres staat ingeschreven, waar hij of zij daadwerkelijk woont. Dit is helaas niet altijd het geval.
Het kan uit


Verder lezen >>>
week 3 – 15 januari 2018
“EEN VERSLAVING KAN IEDEREEN OVERKOMEN”
Rondom verslaving heerst een groot taboe. Er wordt niet over gesproken of het wordt ontkend: “mijn kinderen doen dat niet”. Toch blijkt dat er onder jongeren en ouderen veel verslaving heerst. Alcohol, drugs, seks, games, gokken. Allemaal zaken waaraan je verslaafd kunt raken. En allemaal zaken die grote problemen met zich brengen. Juist omdát we er onze ogen voor sluiten en het ontkennen. We doen alsof het niet bestaat in onze omgeving, ons dorp, onze familie.


Verder lezen >>>
Gemeentenieuws

PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn
Donderdag 11 januari: raadsplein
Aanvang 19.30 uur in de hal van het gemeentehuis. Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij Vergaderkalender, te vinden onder “bestuur en organisatie”.
Donderdag 25 januari: raadsvergadering
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te vinden onder “bestuur en organisatie”


Verder lezen >>>
Colleges zes gemeenten overleggen over vervolgstappen opsplitsing
De gemeenteraad van Haaren heeft op 21 december 2017 unaniem besloten over de toekomst
van de gemeente. De kern van het besluit betreft het opsplitsen van de gemeente Haaren op 1
januari 2021 en als uiterste datum 1 januari 2022.


Verder lezen >>>
week 1 – 3 januari 2018
MEDEWERKERS EN BESTUUR VAN DE GEMEENTE HAAREN WENSEN U EEN FIJNE JAARWISSELING

Verder lezen >>>
MEDEWERKERS EN BESTUUR VAN DE GEMEENTE HAAREN WENSEN U EEN FIJNE JAARWISSELING
NIEUWJAARSRECEPTIE 2018

Zondag 7 januari 2018, tussen 11.30 en 13.00 uur

Beste inwoners van de gemeente Haaren,

Op zondag 7 januari vindt in het gemeentehuis van Haaren de nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats. Deze bijeenkomst biedt onze inwoners ieder jaar de gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen.

We nodigen alle inwoners van harte uit voor deze ontmoeting.

Jeannette Zwijnenburg – van Vliet
Burgemeester


Verder lezen >>>
week 51 – 20 december 2017
MEDEWERKERS EN BESTUUR VAN DE GEMEENTE HAAREN WENSEN U EEN FIJN KERSTFEEST


Verder lezen >>>
week 50 – 13 december 2017
NIEUWJAARSRECEPTIE 2018

Zondag 7 januari 2018, tussen 11.30 en 13.00 uurBeste inwoners van de gemeente Haaren,

Op zondag 7 januari vindt in het gemeentehuis van Haaren de nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats. Deze bijeenkomst biedt onze inwoners ieder jaar de gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen.

We nodigen alle inwoners van harte uit voor deze ontmoeting.

Jeannette Zwijnenburg – van Vliet
Burgemeester


Verder lezen >>>
week 49 2017 6 december 2017
START GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART 2018
Wij zijn gestart met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ons wettelijk kader bij die voorbereiding is de Kieswet, die strikte richtlijnen bevat.
De bestaande politieke partijen in onze gemeente ontvangen van ons een leidraad, waarin hen wordt uitgelegd aan welke verplichtingen zij in de aanloop naar de verkiezingen moeten voldoen.


Verder lezen >>>
week 48 2017
LAADPUNTEN VOOR DUURZAAM RIJDEN
Het aantal elektrische auto´s in nederland stijgt hard. En dat is positief, want elektrisch rijden is duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Daarom plaatst de combinatie Nuon - Heijmans 2500 nieuwe laadpunten in de provincies Brabant en Limburg.


Verder lezen >>>
week 47 - 22 november 2017
GLASVEZELCOÖPERATIE BRENGT MEER DAN ALLEEN SNEL INTERNET
Lokale partners gezocht om mogelijkheden van de digitale wereld te verkennen


Verder lezen >>>
week 45 – 8 november 2017
16 NOVEMBER: INFORMATIEAVOND PROGRAMMA HOOGFREQUENT SPOORVERVOER METEREN – BOXTEL

Op het traject tussen Meteren en Boxtel gaan meer treinen rijden. Dit komt voort uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De kern van dit programma is: meer personentreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenvervoer. Dit is nodig om het groeiend aantal reizigers en goederentreinen op te vangen. Sinds 2012 zijn omwonenden op verschillende momenten geïnformeerd over het verloop van het project PHS Meteren-Boxtel.


Verder lezen >>>
week 44 – 1 november 2017
MANTELZORGDAG 10 NOVEMBER 2017

Op 10 november 2017 organiseert ContourdeTwern samen met de gemeente Haaren de mantelzorgdag. We vinden de tomeloze inzet van onze mantelzorgers fantastisch. Daarom nodigen wij alle mantelzorgers graag uit voor een lunchbijeenkomst op vrijdagmiddag 10 november 2017 in Dorpshuis de Es aan de Dorpsstraat 5C te Esch.


Verder lezen >>>
week 43 – 25 oktober 2017
LEEFBAARHEID STAAT CENTRAAL IN VERKEERSDENKTANK ESCH

17 Oktober is de verkeersdenktank voor de tweede bijeenkomst bij elkaar gekomen in dorpshuis de Es. De eerste bijeenkomst op 19 juli was met name bedoeld voor een goede kennismaking. In de verkeersdenktank zitten deelnemers met verschillende achtergronden. Ter vertegenwoordiging van de inwoners zitten Lindsay Weijtmans, Jos van Bragt, Henk van Sambeek, Jacob van Kokswijk en Frank van de Pasch aan tafel. Namens de ondernemers schuiven Waldo Kuijpers en Harriët van der Struijk aan. Een divers gezelschap dat vanuit hun achtergrond hun belangen goed kan vertegenwoordigen. Namens de gemeente Haaren zit dorpsnetwerker Frans Smoorenburg voor en is Ralph van den Boom als verkeerskundige betrokken.


Verder lezen >>>
week 42 – 18 oktober 2017
PROGRAMMABEGROTING 2018Het college van burgemeester en wethouders van Haaren heeft de Programmabegroting 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin zijn het voorgenomen beleid en de financiële consequenties hiervan opgenomen voor 2018 en verder.


Verder lezen >>>
EXTRA RAADSVERGADERING 2 NOVEMBER 2017
In voortvarendheid om gehoor te geven aan het verzoek van vier raadsleden van Progressief 96 voor een extra raadsvergadering is in eerste instantie gekozen voor 23 oktober.
Na overleg met alle fractievoorzitters is deze verschoven naar 2 november 2017 om 20.00 uur.


Verder lezen >>>

1 23456 Volgende » ... 16

313 items op 16 pagina's