Nieuws Gemeente

Nieuws Algemeen ¦ Biezenmortel ¦ Esch ¦ Haaren ¦ Helvoirt ¦ Regio ¦ Gemeente
Gegevens gemeente Haaren
Bezoekadres: Mgr. Bekkersplein 2, 5076 AV Haaren
Postadres: Postbus 44, 5076 ZG Haaren
Telefoon: (0411) 62 72 82
E-mail: gemeente@haaren.nl
Website: www.haaren.nl

Maak altijd een afspraak!
Via www.haaren.nl of via telefoon (0411) 62 72 82

Loket WegWijs
Telefonisch (0411) 65 59 90
elke werkdag van 8.30-12.30 uur.BOY SCHOLTZE PRESIDENT EUROPEES CHARTER VOOR PLATTELANDSGEMEENTEN
Tijdens een bijeenkomst van burgemeester en/of bestuurders van het Charter van Europese Plattelandsgemeenten op 16 juni 2018 in Hainburg (vlakbij Wenen in Oostenrijk) is Boy Scholtze (27) uit Biezenmortel gekozen tot president van de organisatie.

Verder lezen >>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
UITBREIDING REGENTONACTIE

Er zijn al 250 regentonnen verkocht in de kortingsactie! Dit zou betekenen dat de actie voortijdig zou stoppen. Maar omdat het zo succesvol is en we meer bewoners een mooie regenton met korting willen aanbieden, is er besloten om 100 extra regentonnen in de actie te stoppen! Wees er snel bij, want de actie loopt tot en met 30 juni en ze gaan supersnel.


Verder lezen >>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
GEMEENTEHUIS GESLOTEN

Vrijdag 22 juni is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Dit i.v.m. het jaarlijks personeelsuitje.
Wij zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar.


Verder lezen >>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN Week 23
INWONERSBIJEENKOMST NIEUW AGRARISCH GEURBELEID

Uw inbreng telt bij nieuw agrarisch geurbeleid
Graag nodigen we u uit voor de volgende bijeenkomsten over nieuw agrarisch geurbeleid:
Op 19 juni 2018 om 19:30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in gemeenschapshuis Den Domp in Haaren voor inwoners en ondernemers uit Haaren en Esch;
Op 20 juni 2018 om 19:30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in gemeenschapshuis De Vorselaer in Biezenmortel voor inwoners en ondernemers uit Helvoirt en Biezenmortel.


Verder lezen >>>
Gemeente Nieuws Week 22
LEEFBAARHEIDSBIJEENKOMST IN HET DORP HAAREN


Op 10 oktober 2017 namen 24 Haarenaren deel aan een bijeenkomst over leefbaarheid:
“wat is er nodig om de leefbaarheid in je dorp te behouden?”


Sfeer
De sfeer was “kei gezellig”. Er werd goed naar elkaar geluisterd en op elkaar ingegaan. Inwoners waren buitengewoon positief over deze avond. Aan de bar werd na afloop nog een hele poos nagepraat.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
helvoirt-oude kerk 3.jpgDODENHERDENKING 4 MEI IN OUDE KERK
De herdenkingsdienst op 4 mei om 19.00 uur in Helvoirt vindt plaats in de Oude Kerk aan de van Grevenbroekstraat 2 (en dus NIET in de St. Nicolaaskerk, zoals eerder vermeld)


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
MILIEUSTRAAT GESLOTEN

I.v.m. Bevrijdingsdag is de milieustraat op zaterdag 5 mei de hele dag gesloten.


Verder lezen >>>
PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE VAN B&W
Tijdens de raadsvergadering van 19 april 2018 werden de wethouders geïnstalleerd. Inmiddels heeft het College van B&W de taken als volgt verdeeld:

Verder lezen >>>
Gemeente Haaren Bestuursakkoord 2018-2021/2022
Vier dorpen de toekomst in

Inleiding
De komende jaren zijn anders dan anders. We werken toe naar een goede opsplitsing van de gemeente Haaren en dus naar een einde van deze gemeente. De tijd die we hebben is beperkt. We beseffen dat we als gemeentebestuur niet meer alles zelf kunnen beslissen. Er kunnen aanvullende investeringen en kosten zijn voor een versnelde aanpak van lopende en nieuwe projecten. Op veel gebieden is er afstemming nodig met de buurgemeenten. Daarom is dit akkoord op hoofdlijnen. De concrete invulling vergt flexibiliteit van alle betrokkenen.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
2018-04-19-gemeente-fixiapp.jpg

NIEUWS GEMEENTE HAAREN Week 17
FIXI APP VERVANGT MELDPUNT HAAREN

Misschien heeft u er al iets van meegekregen, van onze vernieuwde fixi app. Met deze app maakt u melding van problemen in de openbare ruimte.

Ziet u bijvoorbeeld zwerfaval op straat, een rioolkast die op storing staat of een verzakte straatsteen? Download dan de Fixi app en geef dit snel en gemakkelijk door!


Klik hier voor download Verder lezen >>>
Week 16 14 april 2018
HET VOORJAAR BEGINT: ONKRUID MILIEUVRIENDELIJK BESTRIJDEN

Het is voorjaar. Nieuw groen komt boven de grond. Als dit (on)kruid betreft, is echter niet iedereen daar blij mee. Sommigen mensen gebruiken nog chemische bestrijdingsmiddelen om deze planten te verwijderen. Maar dit kan ook op een milieuvriendelijke manier, zodat de straat maar ook het grond- en oppervlaktewater schoon blijven. We geven u een aantal tips.


Verder lezen >>>
Gemeentenieuws: 01-04-2018
HET GEMEENTENIEUWS IS VERHUISD

Beste inwoners van de gemeente Haaren,

Vanaf 1 april plaatst de gemeente haar redactionele nieuws in de lokale bladen en op de lokale websites. Die bladen en websites worden zeer goed gelezen en bezocht. Het is de bedoeling dat we als gemeente zo een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en de eigenheid van de vier dorpen. De eigenheid onderstrepen in plaats van te streven naar eenduidigheid. Dit betekent samenwerken met de dorpsbladen, die vol trots door en voor inwoners gemaakt worden.


Verder lezen >>>
week 12 – 21 maart 2018
21 maart: verkiezingen gemeenteraad en Raadgevend Referendum WIV,
u komt toch ook?


Alle balies zijn tot 19.00 uur open, maakt wel even een afspraak;
Diverse presentaties in de hal;
Na 21.00 uur presentatie van de voorlopige verkiezingsuitslag;


Klik hier voor download Verder lezen >>>
gemeente_logo.jpgUitnodiging gespreksronde opsplitsing gemeente Haaren
Uitnodiging gespreksronde opsplitsing gemeente Haaren
De gemeenteraad besloot op 21 december 2017 tot opsplitsing van de gemeente Haaren bij voorkeur per 1 januari 2021, maar uiterlijk 1 januari 2022. Eén van de stappen in het proces van opsplitsing is het bepalen aan welke gemeente de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd en hoe de begrenzing exact wordt. De gemeente vindt het van belang dat daar breed draagvlak voor bestaat. Vandaar dat wij u uitnodigen om daarover mee te denken, een mening te geven en voorstellen te doen. Daarvoor organiseert de gemeente een gespreksronde met bijeenkomsten in de vier dorpen.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
week 11 – 14 maart 2018
GEMEENTEHUIS HAAREN: OOK TIJDENS DE VERKIEZINGEN ONTMOETINGSPLEK!

Tijdens eerdere verkiezingsdagen maakte u graag gebruik van de verlengde openingstijden van de verschillende balies in het gemeentehuis.


Verder lezen >>>
week 10 – 7 maart 2018
GEMEENTEHUIS HAAREN: OOK TIJDENS DE VERKIEZINGEN ONTMOETINGSPLEK!

Tijdens eerdere verkiezingsdagen maakte u graag gebruik van de verlengde openingstijden van de verschillende balies in het gemeentehuis.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
week 9 – 28 februari 2018
21 MAART VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD EN RAADGEVEND REFERENDUM

Bezorging stempassen
U ontvangt deze week één of twee stempassen. De meeste inwoners mogen stemmen voor zowel een nieuwe gemeenteraad als voor het raadgevend referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV). Een aantal inwoners (personen, die geen Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel in onze gemeente wonen) stemmen alleen voor de gemeenteraad.
Bij de stempassen zit een uitgebreide bijlage met informatie over het stemmen zelf. Lees deze goed door.


Verder lezen >>>
week 8 – 21 februari 2018
STEMMEN 21 MAART 2018

Gemeenteraadsverkiezing 2018

Toegekende lijstnummers gemeenteraadsverkiezing woensdag 21 maart 2018

In een openbare zitting van 9 februari 2018 heeft het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van gemeente Haaren nummers toegekend aan de kandidatenlijsten, die op 5 februari zijn ingediend:

Samenwerking ‘95
Progressief ‘96
CDA
VVD


Verder lezen >>>
week 7 – 14 februari 2018
STEMMEN 21 MAART 2018

Gemeenteraadsverkiezing 2018

Toegekende lijstnummers gemeenteraadsverkiezing woensdag 21 maart 2018

In een openbare zitting van 9 februari 2018 heeft het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van gemeente Haaren nummers toegekend aan de kandidatenlijsten, die op 5 februari zijn ingediend:

Samenwerking ‘95
Progressief ‘96
CDA
VVD

Er zijn geen lijsten ongeldig verklaard.


Verder lezen >>>
week 6 – 7 februari 2018
AANGIFTE VAN GEBOORTE- EN OVERLIJDEN MET CARNAVAL GEWIJZIGD

Met carnaval is het gemeentehuis gesloten. Uitzondering hierop is de aangifte van geboorte of overlijden.


Verder lezen >>>

1 23456 Volgende » ... 17

330 items op 17 pagina's