Nieuws Gemeente

Nieuws Algemeen ¦ Biezenmortel ¦ Esch ¦ Haaren ¦ Helvoirt ¦ Regio ¦ Gemeente
Gegevens gemeente Haaren
Bezoekadres: Mgr. Bekkersplein 2, 5076 AV Haaren
Postadres: Postbus 44, 5076 ZG Haaren
Telefoon: (0411) 62 72 82
E-mail: gemeente@haaren.nl
Website: www.haaren.nl

Maak altijd een afspraak!
Via www.haaren.nl of via telefoon (0411) 62 72 82

Loket WegWijs
Telefonisch (0411) 65 59 90
elke werkdag van 8.30-12.30 uur.NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Het Smaldijkje wordt het lichtend pad van Esch naar Boxtel
Op 1 januari 2021 is het zover! Vanaf die datum vormen Esch, Boxtel, Liempde en Lennisheuvel samen de gemeente Boxtel.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
2019-10-28-gemeente1.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Subsidie sloop vrijkomende agrarische bebouwing
Bent u agrariër of woont u op een voormalig agrarische bedrijfslocatie en heeft u de wens gebouwen te slopen? U kunt dan in aanmerking komen voor een sloopsubsidie. De gemeente stelt € 20,00 per vierkante meter voor sloop beschikbaar. Wilt u precies weten welke voorwaarden gelden, bezoek dan onze website of neem contact op met de medewerkers van de gemeentewinkel, zij adviseren u graag.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
INWONERS TEKENEN ENTHOUSIAST MEE AAN KIOSK
We ontvingen, na onze oproep voor tekeningen, bijna 20 inzending voor de kiosk. We zijn ontzettend blij met de getoonde betrokkenheid van onze inwoners.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
Stream Raadsvergadering 7 mei
Link voor stream en terugkijken van de raadsvergadering van 7 mei 2020

De link naar de stream:

http://youtu.be/t0QkDBs9XAw


Kijken kan ook naar LoHa Ziggo kanaal 48.
De youtube stream is beschikbaar vanaf ca 19.45 uur.


Verder lezen >>>
Raadsvergadering 7 mei 2020
De gemeenteraad vergadert op donderdag 7 mei 2020, aanvang 20.00 uur.
In verband met het corona-virus is de vergadering niet toegankelijk voor publiek.
De raadsvergadering is live te volgen via de LOHA, kanaal 38 voor ontvangers van ZIGGO en via Youtube: www.loha.tv / al het nieuws / gemeente / raadsvergadering 7 mei 2020.


Verder lezen >>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Milieuvriendelijk het onkruid in uw tuin te lijf
Met het voorjaar komt de natuur weer volop in bloei. Maar ook het onkruid komt weer boven de grond. We geven u graag tips over milieuvriendelijke opties om onkruid te bestrijden.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
Een virtuele rit over de N65
Een aangepaste N65 voor een duurzaam veilig, leefbaar en bereikbaar Vught en Haaren. Nu en in de toekomst. Dat is het doel en dat doel komt dichterbij. Eerst zien, dan geloven? Dat kan. Laat de beelden van de nieuwste N65 film u overtuigen. Maak een virtuele trip over de rijksweg van morgen door Helvoirt en het Vught van de toekomst.

Verder lezen >>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Vijf gedecoreerden in gemeente Haaren
Burgemeester Yves de Boer informeerde vrijdag 24 april vijf inwoners van de gemeente Haaren dat ze een Koninklijke onderscheiding kregen. Vanwege het coronavirus kon hij de versierselen niet direct opspelden maar bleef het bij een telefoongesprek, het werden bijzondere gesprekken.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
2020-04-20-gemeenteweek17.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
NIEUWS GEMEENTE HAAREN

Week 17 – 20 april 2020


Markt verhuist tijdelijk
Herinrichting Mgr. Bekkersplein
De aannemer is begonnen aan de werkzaamheden op het plein. Dat betekent dat de markt vanaf 23 april tijdelijk verhuist naar de rijbaan van de Kerkstraat. Hier is genoeg ruimte voor alle kramen in een veilige opstelling.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
2020-04-13-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Tekent u de nieuwe kiosk?
De werkzaamheden voor de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein zijn in volle gang. Eén van de onderdelen van het plein is een kiosk. We dagen u uit om mee te ontwerpen. Tekent u de nieuwe kiosk die midden in het dorp Haaren komt te staan?


Klik hier voor download Verder lezen >>>
2020-04-06-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
KLACHTEN: WAT MAG WEL EN NIET
Samen kunnen we de verspreiding van het coronavirus stoppen. Hieronder vindt u informatie over wat u wel en niet mag doen.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
NOODOPVANG KINDEREN
De Rijksoverheid heeft vergaande maatregelen ingesteld die, ook de kinderopvang en scholen raken. Deze maatregelen hebben gevolgen voor iedereen, ook voor u. De burgemeester is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van die maatregelen. Daarom zetten we ze nog eens uiteen:


Klik hier voor download Verder lezen >>>
personen-burg-yves-de-boer.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
gemeente Haaren week 13 - 23 maart 2020

BERICHT VAN BURGEMEESTER DE BOER
Beste inwoners van Esch, Biezenmortel Helvoirt en Haaren,
We leven op het moment in een bijzondere tijd. Het is een onzekere tijd en de ontstane situatie heeft een enorme impact op onze samenleving. Het coronavirus raakt ons allemaal en de gevolgen zijn duidelijk zichtbaar.
Ook in Haaren hebben we te maken met besmettingen door dit virus.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
2020-03-18-druktemilieustraat.jpgOproep: Kom alleen naar de milieustraat als het niet kan wachten.
Het is de laatste dagen erg druk op de milieustraat. Wij doen daarom een dringend beroep op inwoners om alleen naar de milieustraat te komen als het moet.

Verder lezen >>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
ALLE GEMEENTELIJKE BIJEENKOMSTEN EN EVENEMENTEN AFGELAST
Als werkgever en overheidsorganisatie wil de gemeente Haaren graag het goede voorbeeld geven. Het college heeft daarom besloten alle gemeentelijke bijeenkomsten tot 1 april 2020 te annuleren. Burgemeester de Boer: “Het afblazen van evenementen en bijeenkomsten vanwege het Coronavirus is een vervelende en verregaande maatregel. Het betekent nogal wat. Maar alleen met een gezamenlijke en gerichte ingreep als deze kunnen we het Coronavirus een halt toe roepen”.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
Samen werken aan een schone en gezonde regio
Het Rijk vraagt de regio’s om uiterlijk 1 juni 2020 een concept bod in het kader van de RES in te
dienen. Hier hebben we als regio Noordoost-Brabant de afgelopen periode aan gewerkt.


Verder lezen >>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
INFORMATIEAVONDEN SUBSIDIEVERLENING
Met de herindeling in aantocht, zijn we gezamenlijk met de ontvangende gemeenten druk doende met de voorbereiding van de overgang van alle taken naar de ontvangende gemeenten. Een belangrijk onderwerp is de verlening van subsidies tot en na de herindeling. We hebben hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. We informeren u graag over wat dit betekent voor de vrijwilligersorganisaties. Dat doen we met een viertal informatiebijeenkomsten, per dorp een avond.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
2020-03-03-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
HAAREN GAAT AAN DE SLAG MET VERDUURZAMEN EIGEN WONINGEN
Duurzame Energie Haaren (DEH) en de gemeente Haaren trekken samen op als het gaat om het informeren van inwoners over duurzaamheid. Speerpunt nu is het verduurzamen van de eigen woning. Uit de onlangs gehouden enquête bleek dat inwoners wel willen maar niet zo goed weten hoe. Daar gaat de unieke Haarense aanpak ze bij helpen.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
HEEFT U HEM AL? DE BOUWAPP
Benieuwd naar de allerlaatste stand van zaken over de herinrichting Mgr. Bekkersplein? Volg de werkzaamheden dan via de zogenaamde Bouwapp en krijg updates automatisch binnen op uw telefoon.


Klik hier voor download Verder lezen >>>
GEMEENTEN HAAREN, OISTERWIJK, VUGHT, BOXTEL EN TILBURG BORGEN CONTINUÏTEIT SUBSIDIEVERLENING
De colleges van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben een besluit
genomen over de subsidieverlening aan de dorpen van Haaren in en na 2020. De aanleiding
hiervoor is de herindeling van de gemeente Haaren en de toevoeging van de vier dorpen van
Haaren aan haar buurgemeenten per 1 januari 2021.


Verder lezen >>>

1 23456 Volgende » ... 22

439 items op 22 pagina's