Nieuws Gemeente

Raadsvergadering 7 mei 2020

De gemeenteraad vergadert op donderdag 7 mei 2020, aanvang 20.00 uur.
In verband met het corona-virus is de vergadering niet toegankelijk voor publiek.
De raadsvergadering is live te volgen via de LOHA, kanaal 38 voor ontvangers van ZIGGO en via Youtube: www.loha.tv / al het nieuws / gemeente / raadsvergadering 7 mei 2020.


De agenda voor de raadsvergadering is:

1) Opening en mededelingen

2) Spreekrecht voor burgers
5 minuten per spreker; ook onderwerpen die niet op de agenda staan

3) Vragenhalfuur raad

4) Vaststellen agenda en trekking van het stemcijfer raad

5) Herindeling gemeente Haaren (mondelinge toelichting college)

6) Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad

7) 2020 04 02 RV 1335 Aanpassing budget project Torenstraat

8) 2020 05 07 RV 1340 Vaststellen (geactualiseerde) Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan

9) 2020 05 07 RV 1341 Concept bod Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) Hart van Brabant

10) 2020 05 07 RV 1338 Concept bod Regionale Energiestrategie (RES) Noordoost Brabant

11) Sluiting raad


Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neemt u dan 7 mei vóór 12.00 uur contact op met de griffier, Eric Dammingh, te bereiken via telefoonnummer 06 13701183.

Ingevoerd op 06.05.2020 door victor